Проверка на текуща наличност на стока с API

Функция/команда:warehouse_item_status
Предназначение:Използва се за проверка на текущата наличност на дадена стока.
Параметри: 1.code - Артикулен номер
2.details - Ако работите с повече от един склад можете да подадете 1, за да получите наличността по складове
Postman пример:https://fakturirane.eu/api/warehouse_item_status?code=DBDH-DD&details=1
Резултат: {
    "error": 0,
    "count": "11",
    "details": [
       {
          "id": 0,
          "name": "Главен",
          "quantity": "5"
      },
       {
          "id": "11",
          "name": "тест обект 2",
          "quantity": "6"
      }
   ]
}

-error - код на грешка
-count - текуща наличност. Напр. 20
-details - масив с обекти съдържащи ID на ТО/склад, име на ТО и текуща наличност
Възможни грешки: - Не е посочен артикулен номер. (801)
- Не е открит продукт с този артикулен номер. (802)
Примерен PHP код: // Следният код се вмъква в примерния скрипт.

$item_code = 'BG-13321442';

$current_quantity = $FAPI->warehouse_item_status($item_code);
if(isset($current_quantity)){
  echo 'Текуща наличност на продукт с арт. номер '.$item_code.' е '.$current_quantity;
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.