Проверка на текуща наличност на стока с API

Предназначение:Използва се за проверка на текущата наличност на дадена стока.
Функция:warehouse_item_status
Параметри: 1. Артикулен номер
Резултат:Число - текуща наличност. Напр. 20
Грешки (код): - Не е посочен артикулен номер. (801)
- Не е открит продукт с този артикулен номер. (802)
Примерен код: // Примерният код се вмъква между НАЧАЛО и КРАЙ в инициализиращия код описан тук.

$item_code = 'BG-13321442';

$current_quantity = $FAPI->warehouse_item_status($item_code);
if(isset($current_quantity)){
  echo 'Текуща наличност на продукт с арт. номер '.$item_code.' е '.$current_quantity;
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.