Получаване на информация за стока/услуга чрез API

Предназначение:Използва се за получаване на информация за стока/услуга
Функция:item_retrieve
Параметри:1. Артикулен номер или ID на стока/услуга
2. Тип на достъп (1 - по артикулен номер /по подразбиране/, 2 - по ID)
Резултат:Връща обект $item от тип StdClass с ID и друга информация за стоката/услугата:
- ID ($item->id)
- Артикулен номер ($item->code)
- Наименование ($item->name)
- ID на мерна единица * ($item->measure_id)
- Продажна цена ($item->price)
- Доставна цена ($item->price_base)
- ID на артикулна група ($item->group_id)
- ID на доставчик ($item->supplier_id)
- Критично количество ($item->critical_quantity)
- Бележки ($item->notes)
- Флаг за услуга ($item->service)
- Име за Invoice ($item->name_second)
- Цена за Invoice ($item->price_retail)
Грешки (код): - Не е въведен артикулен номер или ID. (211)
- Стоката не е открита. (212)
Примерен код: // Примерният код се вмъква между НАЧАЛО и КРАЙ в инициализиращия код описан тук.

$item = $FAPI->item_retrieve('testcode'); // търсене по арт. номер

// $item_id = 123;
// $item = $FAPI->item_retrieve($item_id, 2); // търсене по ID

if(isset($item)){
  echo 'Стоката е открита! Име - '.$item->name;
  // print_r($item);
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.