Получаване на информация за стока/услуга чрез API

Функция/команда:item_retrieve
Предназначение:Използва се за получаване на информация за стока/услуга
Параметри:1. id - ID на стока/услуга или артикулен номер
2. type - Тип на достъп (1 - по ID /по подразбиране/, 2 - по артикулен номер)
Postman пример:https://fakturirane.eu/api/item_retrieve?type=1&id=1
Резултат: {
    "error": 0,
    "item": {
       "id": "1",
       "code": "S1-43",
       "name": "MacBook",
       "measure_id": "220",
       "price": "500",
       "price_base": "0",
       "price_retail": "0",
       "notes": "",
       "group_id": "0",
       "supplier_id": "0",
       "name_second": "",
       "current_quantity": "-12",
       "critical_quantity": "0",
       "service": "0"
   }
}

-error - Код на грешка
-item - обект с ID и друга информация за стоката/услугата:
  -id - ID
  -code - Артикулен номер
  -name - Наименование
  -measure_id - Код на мерна единица *
  -price - Продажна цена без ДДС
  -price_base - Доставна цена без ДДС
  -price_retail - Цена за Invoice
  -notes - Бележки
  -group_id - ID на артикулна група
  -supplier_id - ID на доставчик
  -name_second - Име за Invoice
  -current_quantity - Текущо количество
  -critical_quantity - Критично количество
  -service - Флаг за услуга
Възможни грешки: - Не е въведен артикулен номер или ID. (211)
- Стоката не е открита. (212)
Примерен PHP код: // Следния код се вмъква в примерния скрипт.

$item = $FAPI->item_retrieve('testcode', 2); // търсене по арт. номер

// $item_id = 123;
// $item = $FAPI->item_retrieve($item_id, 1); // търсене по ID

if(isset($item)){
  echo 'Стоката е открита! Име - '.$item->name;
  // print_r($item);
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.