СУПТО Фактуриране - одобрен от НАП №62

фактури • продажби • инвентар • склад • касови апарати

Лесно фактуриране

Фактурите с тази програма се издават за секунди благодарение на автоматичното запълване на полетата на клиента след въвеждане на ЕИК.

Издаване на фактури

Българска програма за фактури

Програма "Фактуриране EU" е български професионален софтуер, чрез който се издават фактури, проформа-фактури, протоколи, стокови разписки, вносни бележки и платежни нареждания, като предоставя възможност документите да се отпечатват на хартия, съхраняват в PDF формат и да се изпращат автоматично чрез email до клиенти и счетоводство.

Програмата създава база данни с предлаганите от Вас стоки и услуги, като могат да се добавят баркодове към артикулите чрез баркод четец с цел по-бързо попълване на документите. Предвидена е възможност за клиентска база с неограничен брой имена и допълнителна информация за клиенти и контрагенти, чрез която се избират лесно от списък при издаване на фактури.

Вие можете да работите легално с програма "Фактурник", след като конфигурирате и заплатите софтуерен лиценз. Най-популярните лицензи, които се предлагат са "Локална база данни" (данните се съхраняват на вашия компютър или на сървър в локална мрежа), "Облачна база данни" и "Локална база данни с модул Склад". Видът на лиценза определя с каква база данни (локална или сървърна) работи софтуера и колко фирми ще работят с програмата. Допълнителните опции се посочват при подаване на заявка.

* Лицензът дава право за използване на софтуера на неограничен брой компютри!

Склад с Фактуриране

Модул "Склад" - практично решение за онлайн магазини и търговия на дребно

Модул "Склад" е подходящ за фирми, които желаят да следят точното количество на предлаганите артикули. Чрез този модул бързо се вписват количества от определена стока, като се посочва доставна цена и се избира доставчик, от който е получена. Когато се издава стокова разписка или фактура, количествата автоматично се изписват. В програмата е заложена и функция за ръчно изписване на количество. Това се налага при изписване на количества без необходимост от издаване на документ, при ревизия и др.

В този модул са предвидени разнообразни справки. Много полезна е "Справка Доставки". Чрез нея се виждат доставките по дати и доставчици, както и доставките само на определена стока. Предвидени са функции за групиране, както и възможност за експорт в Excel формат.


Фактурирайте мобилно през вашия таблет или телефон

Ако търсите програма за фактури, с която да фактурирате бързо, лесно и удобно онлайн, моля разгледайте https://fakturirane.com - българска модерна онлайн платформа.

Системата предлага опростена работна среда предлагаща потребителски интерфейс с възможности за издаване на фактури, кредитни и дебитни известия, проформа фактури и протоколи. Софтуерът не е нужно да бъде инсталиран на вашето устройство, достатъчен е сравнително съвременен браузър и Интернет достъп. Важни функции на системата са разпечатването на фактурите на принтер, съхраняването им в PDF формат и изпращането директно на клиент.

Вашият акаунт е достъпен от неограничен брой устройства без значение къде и кога работите с него. Всички данни се обработват и съхраняват в защитени условия, което гарантира сигурна и безпроблемна работа по всяко време на денонощието.

Онлайн фактуриране
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.

СУПТО регистриран в НАП и съобразен с Наредба Н-18