Вписване и изписване на количества с API

Функция/команда:warehouse_item_quantity
Предназначение:Използва се за вписване или изписване на количество на дадена стока.
Параметри: 1.code - Артикулен номер
2.quantity - Обект, който съдържа полета:
  -quantity - количество
  -price - доставна цена (при вписване) или продажна цена (при изписване)
  -notes - допълнителни бележки
  -numbers_id - ID на търговски обект/склад (незадължителен параметър, 0 ако работите с общ склад).
Postman пример:https://fakturirane.eu/api/warehouse_item_quantity?code=DBDH-DD&quantity={"quantity":"5", "price":"10.43", "notes":"Забележки"}
Резултат: {
    "error": 0,
    "quantity": "34"
}
-error - код на грешка
-quantity - новата текуща обща наличност след вписването. Напр. 34
Възможни грешки: - Не е посочен артикулен номер. (801)
- Не е открит продукт с този артикулен номер. (802)
- Не е изпратен обект като втори параметър на функцията. (803)
- Не е зададено к-во във втория параметър на функцията (quantity). (804)
- Не е зададена цена във втория параметър на функцията (price). (805)
- Функцията е забранена да се използва от СУПТО. (2000)
Забележка:Ако количеството е без знак (положително), тогава операцията е вписване, ако количеството е отрицателно, тогава операцията е изписване.
Примерен PHP код: // Следният код се вмъква в примерния скрипт.

$item_code = 'BG-13321442';

$q = new StdClass();
$q->quantity = -5;
$q->price = 13;

$current_quantity = $FAPI->warehouse_item_quantity($item_code, $q);
if(isset($current_quantity)){
  echo 'Количеството е изписано. Нова текуща наличност на продукт с арт. номер '.$item_code.' е '.$current_quantity;
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.