Вписване и изписване на количества с API

Предназначение:Използва се за вписване или изписване на количество на дадена стока.
Функция:warehouse_item_quantity
Параметри: 1. Артикулен номер
2. Обект $q от тип StdClass , който съдържа к-во в променливата $q->quantity и доставната цена (за вписване) или продажна цена (за изписване) в $q->price
Резултат:Число - новата текуща наличност. Напр. 20
Грешки (код): - Не е посочен артикулен номер. (801)
- Не е открит продукт с този артикулен номер. (802)
- Не е изпратен обект като втори параметър на функцията. (803)
- Не е зададено к-во във втория параметър на функцията ($q->quantity). (804)
- Не е зададена цена във втория параметър на функцията ($q->price). (805)
Забележка:Ако количеството е без знак (положително), тогава операцията е вписване, ако количеството е отрицателно, тогава операцията е изписване.
Примерен код: // Примерният код се вмъква между НАЧАЛО и КРАЙ в инициализиращия код описан тук.

$item_code = 'BG-13321442';

$q = new StdClass();
$q->quantity = -5;
$q->price = 13;

$current_quantity = $FAPI->warehouse_item_quantity($item_code, $q);
if(isset($current_quantity)){
  echo 'Количеството е изписано. Нова текуща наличност на продукт с арт. номер '.$item_code.' е '.$current_quantity;
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.