Цени на лицензи за програмата

За да използвате легално програмата е необходимо да притежавате софтуерен лиценз. В таблицата сме посочили цените на възможни комбинации при конфигуриране на софтуерен лиценз. Ако желаете да преизчислите цените за повече на брой фирми, моля изберете броя на фирмите в падащия списък и натиснете бутона.


Ценова листа за програма Фактурник за 1 фирма за период от 1 година

База данни Базова цена Склад* Уеб*
Локална* 84 лв. + 96 лв.
Облачна* 112 лв. + 96 лв. + 36 лв.

Легенда
Локална база данни - базата с данни се съхранява на вашия компютър. Програмата може да работи и без интернет връзка
Облачна база данни - базата с данни се съхранява на сървър и можете да работите от различни компютри с обща база данни. Програмата работи само ако има интернет връзка.
Модул "Склад" - подходящ за фирми, които желаят да следят точното количество на предлаганите артикули.
Уеб достъп - възможност за работа през уеб браузър чрез fakturirane.com.
Архивиране - автоматично ежедневно архивиране на базата данни на сървър.

Забележка: Цените са крайни с вкл. 20% ДДС, като в тях е включена софтуерна поддръжка и достъп до новите версии.


ЗАЯВКА ЗА СОФТУЕРЕН ЛИЦЕНЗ

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.