Цени на лицензи за програмата

За да използвате легално програмите "Фактурник" и "Фактуриране EU" е необходимо да притежавате софтуерен лиценз. В таблицата сме посочили цените на различните комбинации при конфигуриране на софтуерен лиценз. Ако желаете да преизчислите цените за повече на брой фирми, моля изберете броя на фирмите в падащия списък и натиснете бутона.


Ценова листа за програма Фактурник за 1 фирма за период от 1 година

Тип лиценз Фактурник Модул "Склад" Уеб достъп
"Локална база данни" 72 лв. 186 лв. + 96 лв.
"Облачна база данни" 96 лв. + 96 лв. + 36 лв.

Забележка: Цените са крайни с вкл. 20% ДДС, като в тях е включена софтуерна поддръжка и достъп до новите версии.
СУПТО версията е одобрена от НАП и е № 62 в списъка със СУПТО.


ЗАЯВКА ЗА СОФТУЕРЕН ЛИЦЕНЗ

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.