Получаване на информация за фирмен профил

Предназначение:Получаване на информация за фирмения профил.
Функция:profile_retrieve
Параметри:няма
Резултат:Връща обект $profile от тип StdClass с информация за фирмения профил:
- ИН по ДДС ($profile->dds)
- ДДС % ($profile->dds_percent)
- Име на фирма ($profile->name)
- Населено място ($profile->company_place)
- Данъчен адрес ($profile->address)
- МОЛ ($profile->face)
- Телефон ($profile->phone)
- Основна валута ($profile->system_currency) - кодове на валути

Полета за Invoice на английски език:
- Име на фирма ($profile->name_en)
- Населено място ($profile->company_place_en)
- Данъчен адрес ($profile->address_en)
- МОЛ ($profile->face_en)
- Телефон ($profile->phone_en)
- Валута за Invoice ($profile->currency_en)
Грешки (код): - Не е открита профилна таблица в базата с данни. (1001)
Забележка:Фирменият профил може да се попълни и през графичния интерфейс.
Примерен код: // Примерният код се вмъква между НАЧАЛО и КРАЙ в инициализиращия код описан тук.

$profile = $FAPI->profile_retrieve();

echo $profile->name; // Име на фирма
// print_r($profile); break; Откоментирайте, за да видите всички полета
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.