Деактивиране на клиент чрез API

Функция/команда:client_delete
Предназначение:Използва се за деактивиране на клиент
Параметри:1. id - ID, ЕИК или клиентски номер
2. type - Тип на достъп (1 - по ID /по подразбиране/, 2 - по ЕИК, 3 - по клиентски номер)
Postman пример:https://fakturirane.eu/api/client_delete?id=7&type=1
Резултат: {
    "error": 0
}

-error - Код на грешка
Възможни грешки: - Не е въведен ID или ЕИК. (111)
- Клиентът не е открит. (112)
- Има повече от един клиент с този ID/ЕИК. (125)
- Клиенти, за които е въведено 000000000, 111111111 или 999999999 за ЕИК, могат да бъдат деактивирани само чрез ID. (131)
Забележка: Ако се деактивира клиент, за който е въведено 000000000, 111111111 или 999999999 за ЕИК е необходимо да бъде деактивиран по ID.
Примерен PHP код: // Следният код се вмъква в примерния скрипт.

//Деактивиране по ЕИК
if($FAPI->client_delete(203772991, 2) != 0){
  echo 'Клиентът е деактивиран!';
}

// Деактивиране по ID
$client_id = 12;
if($FAPI->client_delete($client_id, 1) != 0){
  echo 'Клиентът е деактивиран';
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.