Добавяне на клиент чрез API

Функция/команда:client_create
Предназначение:Използва се за добавяне на нов клиент
Параметри:Обект client, който съдържа следните полета:
  -number - ЕИК
  -vat_number - ИН по ДДС
  -name - Име на клиент
  -code - Клиентски номер
  -country_id - Код на държава
  -place - Населено място
  -postcode - Пощенски код
  -address - Данъчен адрес
  -face - МОЛ
  -receiver - Получател
  -email - Email
  -phone - Телефон
  -notes - Бележки
  -iban - IBAN
  -group_id Код на търговска група
  -discount_percent - Отстъпка в %
  -name_second - Име на английски език за Invoice
  -place_second - Населено място за Invoice
  -address_second - Адрес за Invoice
  -face_second - МОЛ за Invoice
  -receiver_second - Получател за Invoice
Postman пример:https://fakturirane.eu/api/client_create?client={"name":"Лиценз ЕООД", "number":"203772991"}
Резултат: {
    "error": 0,
    "client_id": "6"
}

-error - Код на грешка
-client_id- ID на клиента. Напр. 234
Възможни грешки: 101 - Параметърът на функцията е празен.
103 - Не е попълнено полето name на обекта, който е подаден като параметър.
104 - С този ЕИК вече съществува клиент в базата данни.
Забележка:С ЕИК 000000000 могат да се добавят клиенти, за които нямате ЕИК или ЕГН.
Примерен PHP код: // Следния код се вмъква в примерния скрипт.

$client = new StdClass();
$client->number = 203772991;
$client->name = 'Име на фирма';
$client_id = $FAPI->client_create($client);
if(isset($client_id)){
  echo 'Клиентът е добавен успешно! ID - '.$client_id.'.';
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.