Изтегляне на програма за фактури

С програмата се издават изключително бързо проформа-фактури, фактури на български и английски език (Invoice), стокови разписки и протоколи. Документите могат да се разпечатват на хартия, да се съхраняват в PDF формат и да се изпращат чрез email. В софтуера са включени функции за ускоряване на работния процес, както и разнообразни таблични и графични справки, архивиране и други.


Стъпки за инсталиране на програмата:

1. Натиснете бутона "ИЗТЕГЛЯНЕ"
2. Отворете файла
3. Натиснете бутона "Run" и продължете напред

Благодарим Ви за проявения интерес!

Важна информация
Защитата на личните данни на потребителя е много важна за нас! За Вас като потребител са в сила следните условия за защита на данните:

Събиране и обработка на лични данни
При маркиране на отметката Вие се съгласявате с горепосоченото събиране и обработка. Вашият email може да бъде електронно обработван с цел изпращане на писмо с допълнителна информация, отговор на запитвания, молби за информация и други в съответствие с нуждите. Личните данни се съхраняват за определено време, след което се изтриват.

Предаване на лични данни
Събраните лични данни се използват само според нуждите за оформянето на електронните услуги, както е посочено по-горе. Данните не се предават на трети лица.

Моля, обърнете внимание
Можем да ви изпратим писмо с допълнителна информация само, ако сте приели електронното съхраняване.

Информация
По всяко време можете да отмените декларацията си за съгласие, като ни пишете на електронната поща.

Изтегляне на програма за фактури


Цени на лицензи за програмата

За да използвате легално програмата е необходимо да притежавате софтуерен лиценз. В таблицата сме посочили цените на възможни комбинации при конфигуриране на софтуерен лиценз. Ако желаете да преизчислите цените за повече на брой фирми, моля изберете броя на фирмите в падащия списък и натиснете бутона.


Ценова листа за програма Фактурник за 1 фирма за период от 1 година

База данни Базова цена Склад3 Уеб4
Локална1 84 лв. + 96 лв.
Облачна2 112 лв. + 96 лв. + 36 лв.

Забележка: Цените са крайни с вкл. 20% ДДС, като в тях е включена софтуерна поддръжка и достъп до новите версии.

Легенда

  1. Локална база данни - базата с данни се съхранява на вашия компютър. Програмата може да работи и без интернет връзка
  2. Облачна база данни - базата с данни се съхранява на сървър и можете да работите от различни компютри с обща база данни. Програмата работи само ако има интернет връзка.
  3. Модул "Склад" - подходящ за фирми, които желаят да следят точното количество на предлаганите стоки.
  4. Уеб достъп - възможност за работа през уеб браузър чрез fakturirane.com.
  5. Архивиране - автоматично ежедневно архивиране на базата данни на сървър на наш сървър при лицензи с облачна база данни. При лицени с локална база данни е възможно активиране от настройките на софтуера на безплатно автоматично архивиране на вашия твърд диск.


ЗАЯВКА ЗА СОФТУЕРЕН ЛИЦЕНЗ

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.