Изтегляне на програма за фактури

С програмата се издават изключително бързо различни видове счетоводни и банкови документи, разпечатват се на хартия, съхраняват се в PDF формат и се изпращат чрез email. В нея са включени разнообразни функции за ускоряване на работния процес, както и разнообразни таблични и графични справки, архивиране и други.


Стъпки за инсталиране на програмата:

1. Натиснете бутона "ИЗТЕГЛЯНЕ"
2. Отворете файла
3. Натиснете бутона "Run" и продължете напред

Благодарим Ви за проявения интерес!

Важна информация
Защитата на личните данни на потребителя е много важна за нас! За Вас като потребител са в сила следните условия за защита на данните:

Събиране и обработка на лични данни
При маркиране на отметката Вие се съгласявате с горепосоченото събиране и обработка. Вашият email може да бъде електронно обработван с цел изпращане на писмо с допълнителна информация, отговор на запитвания, молби за информация и други в съответствие с нуждите. Личните данни се съхраняват за определено време, след което се изтриват.

Предаване на лични данни
Събраните лични данни се използват само според нуждите за оформянето на електронните услуги, както е посочено по-горе. Данните не се предават на трети лица.

Моля, обърнете внимание
Можем да ви изпратим писмо с допълнителна информация само, ако сте приели електронното съхраняване.

Информация
По всяко време можете да отмените декларацията си за съгласие, като ни пишете на електронната поща.

Изтегляне на програма за фактури

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.