Клониране на документ чрез API

Важно: Пореди Наредба Н-18 е спряна възможността за клониране на фактури. Могат да се клонират само проформа-фактури!
Предназначение:Създаване на нов документ базиран на стар
Функция:document_clone
Параметри:1. Вид на документ (1 - фактура, 2 - проформа, 3 - стокова разписка, 4 - протокол)
2. ID на документ
Резултат:Обект $document от тип StdClass. В $document->id се съдържа ID на новия документ, а в $document->number неговия номер.
Грешки (код): - Невалиден вид на документ. (3)
- Не е посочен ID номер на документ. (581)
- Документът не е открит. (582)
Забележка:Тази функция не променя складовите наличности.
Грешки (код): - Невалиден вид на документ. (3)
- Не е посочен ID номер на документ. (581)
- Документът не е открит. (582)
Примерен код: // Примерният код се вмъква между НАЧАЛО и КРАЙ в инициализиращия код описан тук.

$doc_type = 1; // фактура
$doc_id = 1; // ID на документа-източник
$new_document = $FAPI->document_clone($doc_type, $doc_id);
if(isset($new_document)){
  echo 'Документът е клониран! ID:'.$new_document->id.' Номер: '.$new_document->number;
}else{
  echo ' Документът не е създаден!';
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.