Таблица с кодове на грешки

КодГрешка
0Функцията е изпълнена успешно.
1Неразпознато име на функция.
2Не е посочена функция. Използвайте параметъра function.
3Невалиден вид на документ. Използвайте 1 за фактура/и, 2 за проформа/и, 3 за стокови разписка/и или 4 за протокол/и.
4Грешка при изпълнение на заявка.
10Не сте се идентифицирали с ЕИК и ключ.
51Не е въведен ЕИК за достъп.
52Не е въведен API ключ за достъп.
53Грешка при осъществяване на достъп или изтекъл абонамент. Моля свържете се с нас за повече подробности
54Грешен ключ за достъп.
55Вече сте осъществили връзка. Моля използвайте някоя функция от FAPI.
56Изтекъл лиценз.
57Изтекъл абонамент за API функционалност.
101Не е изпратен обект като първи параметър на функцията.
102Не е попълнено полето eik на обекта, който е подаден като параметър.
103Не е попълнено полето name на обекта, който е подаден като параметър.
104С този ЕИК вече съществува клиент в базата данни.
111Не е въведен ЕИК или ID.
112Клиентът не е открит.
121Не е посочен ID номер на клиент.
122Не е изпратен обект като втори параметър на функцията.
123Информацията за клиенти, за които е въведено 000000000, 111111111 или 999999999 за ЕИК номер, може да бъде обновявана само чрез ID.
124Не е изпратена информация за обновяване.
125Има повече от един клиент с този ЕИК/ID.
131Клиенти, за които е въведено 000000000, 111111111 или 999999999 за ЕИК номер могат да бъдат изтривани само чрез ID.
141Не e въведен текст за търсене. Въведете част от името или телефонен номер.
142Не са открити съвпадения.
151Нямате въведени клиенти.
204С този артикулен номер вече съществува запис в базата данни.
211Не е въведен артикулен номер или ID.
212Стоката не е открита.
225Има повече от един артикул с този номер/ID.
241Не e въведен текст за търсене. Въведете част от името или артикулния номер.
242Не са открити съвпадения.
501Не е въведен ЕИК. Можете да използвате 000000000, 111111111 или 999999999 ако не знаете ЕИК на клиента!
502Не е подаден последния параметър с детайлите на документа и редовете!
503Клиент с този ЕИК не е открит. Моля, въведете го в базата данни преди да продължите.
551След този документ има издадени други и затова не може да бъде изтрит!
571Не e въведен текст за търсене.
572Не e въведен тип за търсене.
581Не е посочен ID номер на документ.
582Документът не е открит.
591Невалидна година! Въведете число за година - напр. 2017.
592Невалиден начин на плащане! Въведете цифра от 1 до 5 или 0 за всички.
593Протоколите и стоковите разписки не поддържат начин на плащане.
601Клиентът няма въведен email адрес.
602Документът не е асоцииран с клиент.
801Не е посочен артикулен номер.
802Не е открит продукт с този артикулен номер.
803Не е изпратен обект като втори параметър на функцията.
804Не е зададено к-во ($q->quantity) в обекта, който се изпраща като втори параметър на функцията.
805Не е зададена цена ($q->price) в обекта, който се изпраща като втори параметър на функцията.
1001Не е открита профилна таблица в базата с данни.
2000Функцията е забранена да се използва от СУПТО.
2001Не е подаден номер на поръчка/продажба.
2002Не е открита продажба с това ID в СУПТО.
2003Не е подаден параметър с детайлите на продажбата.
2004Сумата на поръчката/продажбата е 0.
2005Неразпознат начин на плащане.
2006Не са подадени редове на поръчка/продажба.
Забележка: При възникване на грешка ни пишете, за да получите повече информация.
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.