Списък с клиенти чрез API

Предназначение:Използва се за получаване на списък с клиенти
Функция:client_list
Параметри:-
Резултат:Връща масив с клиенти представени като обекти $client от тип StdClass с ID и друга информация за клиента:
- ID ($client->id)
- ЕИК ($client->eik)
- Име ($client->name)
- Email адрес ($client->email)
- Телефон ($client->phone)
Грешки (код): - Нямате въведени клиенти. (151)
Примерен код: // Примерният код се вмъква между НАЧАЛО и КРАЙ в инициализиращия код описан тук.

$clients = $FAPI->client_list();

for($i = 0; $i < count($clients); $i++){
  $client = $clients[$i];
  echo $client->id;
  echo $client->eik;
  echo $client->name;

  // print_r($client); break; Откоментирайте, за да видите всички полета
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.