Търсене на документи чрез API

Предназначение:Използва се за получаване на списък с търсени документи
Функция:document_search
Параметри:тип документи (1 /по подразбиране/ - фактура, 2 - проформа, 3 - стокова разписка, 4 - протокол), текст, тип търсене (1 - по ЕИК, 2 - по дата на издаване)
Резултат:Връща масив с намерените документи представени като масив от обекти от тип StdClass с ID и друга информация за документа:
- ID ($item->id)
- Номер на документа ($item->doc_number)
- Тип на документа ($item->doc_kind) /0 - фактура, 1 - кредитно известие, 2 - дебитно известие/
- Дата на документа ($item->doc_date) /формат на датата YYYY-MM-DD/
- Сума ($item->total)
- Метод на плащане ($item->payment_method_id)
- Име на клиент ($item->client_name)
- ЕИК на клиент ($item->client_eik)
- ID на клиент ($item->client_id)
- Платен ($item->paid) /0 - неплатен, 1 - платен, 2 - частично платен/
- Анулиран ($item->anul) /0 - активен, 1 - анулиран/
- Изпратен на клиент ($item->sent_to_client) /показва колко пъти е изпратен/
- Пояснения ($item->payment_note)
Грешки (код): - Невалиден вид на документ. Използвайте 1 за фактура/и, 2 за проформа/и, 3 за стокови разписка/и или 4 за протокол/и. (3)
- Не e въведен текст за търсене. (571)
- Не e въведен тип за търсене. (572)
Примерен код: // Примерният код се вмъква между НАЧАЛО и КРАЙ в инициализиращия код описан тук.

$type = 1; // фактури
$search = '203772991';
$search_type = 1;
$documents = $FAPI->document_search($type, $search, $search_type);

for($i = 0; $i < count($documents); $i++){
  $doc = $documents[$i];
  print_r($doc);
  break;
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.