Търсене на документи чрез API

Функция/команда:document_search
Предназначение:Използва се за получаване на списък с търсени документи
Параметри: 1.type - тип документи (1 /по подразбиране/ - фактура, 2 - проформа, 3 - стокова разписка, 4 - протокол, 5 - доставка)
2.search - текст
3.search_type - тип търсене (1 - по ЕИК, 2 - по дата на издаване, 3 - по номер на документ)
Postman пример:https://fakturirane.eu/api/document_search?type=1&search=203772991&search_type=1
Резултат: {
    "error": 0,
    "documents": [
       {
          "id": "6",
          "doc_number": "0000000006",
          "doc_date": "18.06.2019",
          "total": "500.00",
          "payment_note": "",
          "client_name": "Лиценз ЕООД",
          "client_number": "203772991",
          "client_id": "1",
          "paid": "1",
          "anul": "0",
          "sent_to_client": "0",
          "doc_kind": "0",
          "payment_method_id": "1"
      },
       {
          "id": "2",
          "doc_number": "0000000002",
          "doc_date": "03.06.2019",
          "total": "44.00",
          "payment_note": "",
          "client_name": "Лиценз ЕООД",
          "client_number": "203772991",
          "client_id": "1",
          "paid": "1",
          "anul": "0",
          "sent_to_client": "1",
          "doc_kind": "0",
          "payment_method_id": "0"
      },
      
   ]
}

-error - Код на грешка
-documents - масив с намерените документи представени като обекти със следните полета:
  -id ID на документ
  -doc_number - Номер на документа
  -doc_kind - Тип на документа /0 - фактура, 1 - кредитно известие, 2 - дебитно известие/
  -doc_date - Дата на документа /формат на датата YYYY-MM-DD/
  -total - Сума
  -payment_method_id - Метод на плащане
  -client_name - Име на клиент
  -client_number - ЕИК на клиент
  -client_id - ID на клиент
  -paid - Платен /0 - неплатен, 1 - платен, 2 - частично платен/
  -anul - Анулиран /0 - активен, 1 - анулиран/
  -sent_to_client - Изпратен на клиент /показва колко пъти е изпратен/
  -payment_note - Пояснения
Възможни грешки: - Невалиден вид на документ. Използвайте 1 за фактура/и, 2 за проформа/и, 3 за стокови разписка/и или 4 за протокол/и. (3)
- Не e въведен текст за търсене. (571)
- Не e въведен тип за търсене. (572)
Примерен PHP код: // Следния код се вмъква в примерния скрипт.

$type = 1; // фактури
$search = '203772991';
$search_type = 1;
$documents = $FAPI->document_search($type, $search, $search_type);

for($i = 0; $i < count($documents); $i++){
  $doc = $documents[$i];
  print_r($doc);
  break;
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.