Получаване на информация за клиент чрез API

Предназначение:Използва се за получаване на информация за клиент
Функция:client_retrieve
Параметри:1. ЕИК, ID или клиентски номер
2. Тип на достъп (1 - по ЕИК /по подразбиране/, 2 - по ID, 3 - по клиентски номер)
Резултат:Връща обект $client от тип StdClass с ID и друга информация за клиента:
- ID ($client->id)
- ЕИК ($client->eik)
- Име ($client->name)
- Клиентски номер ($client->code)
- Населено място ($client->place)
- Адрес ($client->address)
- ИН по ДДС ($client->dds)
- МОЛ ($client->face)
- Получател ($client->receiver)
- Email адрес ($client->email)
- Телефон ($client->phone)
- Бележки ($client->notes)
- IBAN ($client->iban)
- ID на търговска група ($client->group_id)
- Отстъпка в % ($client->discount_percent)
- Име за Invoice ($client->name_second)
- Населено място за Invoice ($client->place_second)
- Адрес за Invoice ($client->address_second)
- МОЛ за Invoice ($client->face_second)
- Получател за Invoice ($client->receiver_second)
Грешки (код): - Не е въведен ЕИК или ID. (111)
- Клиентът не е открит. (112)
Примерен код: // Примерният код се вмъква между НАЧАЛО и КРАЙ в инициализиращия код описан тук.

$client = $FAPI->client_retrieve(147022197); // ЕИК на клиента

// или търсене по ID:
// $client = $FAPI->client_retrieve(123 /*id на клиент*/, 2);

if(isset($client)){
  echo 'Клиентът е открит! Име - '.$client->name;
  // print_r($client);
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.