API функции

Преди да започнете да използвате функциите, които предоставя API е необходимо да се свържете като използвате вашия ЕИК и ключ за достъп. При създаване на обекта $FAPI се осъществява автоматично свързване. След изпълнение на желаните функции е желателно да затворите връзката чрез функцията close_connection. Можете да използвате примерния код публикуван по-долу.

<?php
$FAPI_EIK = ''; // Между апострофите се въвежда фирмения ЕИК номер
$FAPI_KEY = ''; // Между апострофите се въвежда ключ за достъп предоставен от фирма "Лиценз" ЕООД

include('ClassFAPI.php');

try{
  $FAPI = new FAPI($FAPI_EIK, $FAPI_KEY); // създаване на $FAPI обект и връзка с Фактуриране API

  if($FAPI->login()){ // Вход в API

    // НАЧАЛО - от тук надолу до КРАЙ се въвеждат функциите, които е необходимо да се изпълнят!
    $FAPI->welcome(); // Изпълнение на функция
    // КРАЙ

  }
}catch (Exception $ex) {
  echo 'Грешка: '.$ex->getMessage();
}finally{
  $FAPI->close_connection(); // Затваряне на връзката
}
?>
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.

Ангажирайте наш представител онлайн
Въпроси?
АВТОМАТИЧЕН СЕКРЕТАР
МОЛЯ, ОСТАВЕТЕ СЪОБЩЕНИЕ
В момента няма свободен сътрудник, към който да отправите въпроса си, но ако желаете можете да оставите съобщение, на което да отговорим по-късно.
Вашето име:
Моля, попълнете
Телефон:
Моля, попълнете
Email:
Моля, попълнете
Съобщение:
Моля, попълнете
SSL Certificate
ENCRYPTION ON