API функции

Преди да започнете да използвате функциите, които предоставя API е необходимо да се свържете като използвате вашия ЕИК и API ключ за достъп. Ако работите с PHP можете да използвате следния код:

<?php
$FAPI_HOST_ID = 1;
$FAPI_NUMBER = ''; // Между апострофите се въвежда номер предоставен от фирма "Лиценз" ЕООД
$FAPI_KEY = ''; // Между апострофите се въвежда ключ за достъп предоставен от фирма "Лиценз" ЕООД

include('ClassFAPI.php'); // помощен PHP клас - предоставя се от фирма "Лиценз" ЕООД

try{
  $FAPI = new FAPI($FAPI_HOST_ID, $FAPI_NUMBER, $FAPI_KEY); // създаване на $FAPI обект и връзка с Фактуриране API

  $FAPI->welcome(); // Тук се поставя функцията, която е необходимо да се изпълни

}catch (Exception $ex) {
  echo 'Грешка: '.$ex->getMessage();
}
?>
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.