Инсталиране и настройка на API - версия 3.15

След като заплатите таксата за използване на API ще получите помощен файл ClassFAPI.php и секретен персонален ключ за достъп.

Копирайте файла ClassFAPI.php в public_html/ или друга папка на вашия хостинг, която е достъпна през уеб браузър, например /public_html/fapi/. Файлът съдържа PHP клас, който улеснява достъпа до API.

След това създайте нов PHP файл welcome.php и в него копирайте PHP кода от тук, който е оцветен в розов цвят. В променливата $API_EIK въведете вашия ЕИК номер, а в $API_KEY - секретния ключ за достъп.

След това заредете във вашия уеб браузър адреса: http://вашия сайт/fapi/welcome.php.

Ако всичко е наред с инсталацията, тогава на екрана ще се зареди следното съобщение: "Добре дошли във Фактуриране API - версия 3.15!".

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.