Преобразуване на документ в PDF формат чрез API

Функция/команда:document_print_pdf
Предназначение:Създаване на PDF файл, който може да бъде съхранен като файл или разпечатан на принтер
Параметри: 1.type - Вид на документ (1 - фактура, 2 - проформа, 3 - стокова разписка, 4 - протокол)
2.id - ID на документ
3.copy - Разпечатвене на копие (0 - оригинал /по подразбиране/, 1 - за копие)
4.language - Език на отпечатване (0 - български език /по подразбиране/, 1 - английски език)
Postman пример:https://fakturirane.eu/api/document_print_pdf?type=1&id=1&copy=1
Резултат: {
    "error": 0,
    "document": "%25PDF-1.7%0A%25%E2%E3%CF%D3%0A10+0+obj%0A"
}

-error - Код на грешка
-document - Съдържанието на файла представен като текст
Възможни грешки: - Невалиден вид на документ. (3)
- Грешка при изпълнение на заявка. (4)
- Не е посочен ID номер на документ. (581)
- Документът не е открит. (582)
Забележка:Полученият резултат може да бъде съхранен като PDF файл или да бъде изпратен към браузъра за разпечатване
Примерен PHP код: // Следният код се вмъква в примерния скрипт.

$doc_type = 1; // фактура
$doc_id = 4345; // ID на документ
$doc_copy = 0; // 0 - оригинал, 1 - копие
$doc_language = 0; // 0 - български език, 1 - английски език
$pdf = $FAPI->document_print_pdf($doc_type, $doc_id, $doc_copy, $doc_language);
if(isset($pdf)){
 header('Content-Type: application/pdf');
 header('Content-Length: '.strlen($pdf));

 header('Content-Disposition: inline;'); // Това се използва ако желаете PDF файла да се отвори в браузъра
 // header('Content-Disposition: attachment; filename=document-'.$doc_id.'.pdf'); // откоментирайте този ред и коментирайте горния ако желаете файлът да се изтегли.

 header('Cache-Control: private, max-age=0, must-revalidate');
 header('Pragma: public');
 echo $pdf;
}else{
 echo 'Възникна грешка!';
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.