Преобразуване на документ в PDF формат чрез API

Предназначение:Създаване на PDF файл, който може да бъде съхранен като файл или разпечатан на принтер
Функция:document_print_pdf
Параметри:1. Вид на документ (1 - фактура, 2 - проформа, 3 - стокова разписка, 4 - протокол)
2. ID на документ
3. Разпечатвене на копие (0 - оригинал /по подразбиране/, 1 - за копие)
4. Език на отпечатване (0 - български език /по подразбиране/, 1 - английски език)
Резултат:Съдържанието на файла представен като текст.
Грешки (код): - Невалиден вид на документ. (3)
- Грешка при изпълнение на заявка. (4)
- Не е посочен ID номер на документ. (581)
- Документът не е открит. (582)
Забележка:Полученият резултат може да бъде съхранен като PDF файл или да бъде изпратен към браузъра за разпечатване
Примерен код: // Примерният код се вмъква между НАЧАЛО и КРАЙ в инициализиращия код описан тук.

$doc_type = 1; // фактура
$doc_id = 4345; // ID на документ
$doc_copy = 0; // 0 - оригинал, 1 - копие
$doc_language = 0; // 0 - български език, 1 - английски език
$pdf = $FAPI->document_print_pdf($doc_type, $doc_id, $doc_copy, $doc_language);
if(isset($pdf)){
 header('Content-Type: application/pdf');
 header('Content-Length: '.strlen($pdf));

 header('Content-Disposition: inline;'); // Това се използва ако желаете PDF файла да се отвори в браузъра
 // header('Content-Disposition: attachment; filename=document-'.$doc_id.'.pdf'); // откоментирайте този ред и коментирайте горния ако желаете файлът да се изтегли.

 header('Cache-Control: private, max-age=0, must-revalidate');
 header('Pragma: public');
 echo $pdf;
}else{
 echo 'Възникна грешка!';
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.