Списък с клиенти и търсене чрез API

Функция/команда:client_search
Предназначение:Използва се за получаване на информация за клиенти
Параметри:search - име или телефонен номер на клиент
Postman пример:https://fakturirane.eu/api/client_search?search=лиценз
Резултат: {
    "error": 0,
    "clients": [
       {
          "id": "7",
          "number": "203772991",
          "vat_number": "",
          "code": "",
          "name": "Лиценз ЕООД",
          "place": "",
          "address": "",
          "face": "",
          "receiver": "",
          "email": "",
          "phone": "",
          "notes": "",
          "iban": "",
          "group_id": "0",
          "discount_percent": "0",
          "name_second": "",
          "place_second": "",
          "address_second": "",
          "face_second": "",
          "receiver_second": ""
      }
   ]
}

clients - масив от обекти с ID и друга информация за всеки клиент:
  -id - ID
  -number - ЕИК
  -name - Име
  -code - Клиентски номер
  -place - Населено място
  -address - Адрес
  -vat_number - ИН по ДДС
  -face - МОЛ
  -receiver - Получател
  -email - Email
  -phone - Телефон
  -notes - Бележки
  -iban - IBAN
  -group_id - ID на търговска група
  -discount_percent - Отстъпка в %
  -name_second - Име за Invoice
  -place_second - Населено място за Invoice
  -address_second - Адрес за Invoice
  -face_second - МОЛ за Invoice
  -receiver_second - Получател за Invoice
Възможни грешки: - Не e въведен текст за търсене. Въведете част от името или телефонен номер. (141)
- Не са открити съвпадения. (142)
Забележка:Търсенето не прави разлика между малки и големи букви.
Примерен PHP код: // Следният код се вмъква в примерния скрипт.

$search_text = '';
$clients = $FAPI->client_search($search_text); // Търсене по име или тел. номер
if(isset($clients)){
  echo 'Намерени клиенти - '.count($clients);
  print_r($clients);
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.