Списък с клиенти и търсене чрез API

Предназначение:Използва се за получаване на информация за клиенти
Функция:client_search
Параметри:1. Текст - име или телефонен номер на клиент
Резултат:Връща масив с намерените клиенти представени като обекти $client от тип StdClass с ID и друга информация за клиента:
- ID ($client->id)
- ЕИК ($client->eik)
- Име ($client->name)
- Клиентски номер ($client->code)
- Населено място ($client->place)
- Адрес ($client->address)
- ИН по ДДС ($client->dds)
- МОЛ ($client->face)
- Получател ($client->receiver)
- Email адрес ($client->email)
- Телефон ($client->phone)
- Бележки ($client->notes)
- IBAN ($client->iban)
- ID на търговска група ($client->group_id)
- Отстъпка в % ($client->discount_percent)
- Име за Invoice ($client->name_second)
- Населено място за Invoice ($client->place_second)
- Адрес за Invoice ($client->address_second)
- МОЛ за Invoice ($client->face_second)
- Получател за Invoice ($client->receiver_second)
Грешки (код): - Не e въведен текст за търсене. Въведете част от името или телефонен номер. (141)
- Не са открити съвпадения. (142)
Забележка:Търсенето не прави разлика между малки и големи букви.
Примерен код: // Примерният код се вмъква между НАЧАЛО и КРАЙ в инициализиращия код описан тук.

$search_text = '';
$clients = $FAPI->client_search($search_text); // Търсене по име или тел. номер
if(isset($clients)){
  echo 'Намерени клиенти - '.count($clients);
  print_r($clients);
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.