Изпращане на документ чрез email до клиент

Функция/команда:document_send
Предназначение:Изпраща документа чрез email до клиент
Параметри:1.type - Вид на документ (1 - фактура, 2 - проформа, 3 - стокова разписка, 4 - протокол, 5 - доставка)
2.id - ID на документ
3.copy - Копие или оригинал (0 - оригинал /по подразбиране/, 1 - за копие)
4.language Език на документ (0 - български език /по подразбиране/, 1 - английски език)
5.email - Email на клиент (ако не е посочена стойност, се взима електронната поща на клиента от базата с данни)
6.settings - обект (незадължителен), който съдържа полета за:
-email_subject - Subject
-email_body - Текст на писмото
-sender_name - Име на изпращач
-sender_email - Email на изпращач
-stop_counter - Изпращането не се отразява в общия брояч (използва се например при изпращане на допълнително резервно копие до изпращача)
Postman пример:https://fakturirane.eu/api/document_send?type=1&id=2
Резултат: {
    "error": 0
}

-error - Код на грешка
Възможни грешки: - Невалиден вид на документ. (3)
- Грешка при изпълнение на заявка. (4)
- Не е посочен ID номер на документ. (581)
- Документът не е открит. (582)
- Клиентът няма въведен email адрес. (601)
- Документът не е асоцииран с клиент. (602)
Забележка:Документът се изпраща като прикачен PDF файл
Примерен PHP код: // Следният код се вмъква в примерния скрипт.

$doc_type = 1; // фактура
$doc_id = 47;
$doc_copy = 0; // оригинал
$doc_language = 0; // български език
$client_email = 'client@email.com';

$settings = new StdClass();
$settings->email_subject = 'Платена поръчка';
$settings->email_body = 'Здравейте,<br>Вашата поръчка е приета! Изпращаме ви фактура като прикачен файл.<br><br>С най-добри пожелания,<br>Иван Иванов'; // може да се използват HTML тагове
$settings->sender_name = 'Иван Иванов';
$settings->sender_email = 'ivan.ivanov@company.com';

$result = $FAPI->document_send($doc_type, $doc_id, $doc_copy, $doc_language, $client_email, $settings);
if($result == 0){
  echo 'Фактурата е изпратена успешно!';
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.