Добавяне на стока/услуга с API

Предназначение:Използва се за добавяне на нова стока или услуга
Функция:item_create
Параметри:1. Обект $item от тип StdClass, който съдържа полета за:
- Артикулен номер ($item->code)
- Наименование ($item->name)
- ID на мерна единица * ($item->measure_id)
- Продажна цена ($item->price)
- Доставна цена ($item->price_base)
- ID на артикулна група ($item->group_id)
- ID на доставчик ($item->supplier_id)
- Критично количество ($item->critical_quantity)
- Бележки ($item->notes)
- Флаг за услуга ($item->service) - въведете 1 ако въвеждате услуга
- Име за Invoice ($item->name_second)
- Цена за Invoice ($item->price_retail)
Резултат:Число - ID на артикула. Напр. 634
Грешки (код): 101 - Не е изпратен обект като първи параметър на функцията.
103 - Не е попълнено полето name на обекта, който е подаден като параметър.
204 - С този артикулен номер вече съществува запис в базата данни.
Забележка:ID номерата на мерните единици можете да видите тук.
Примерен код: // Примерният код се вмъква между НАЧАЛО и КРАЙ в инициализиращия код описан тук.

$item = new StdClass();
$item->code = 'testcode';
$item->name = 'Име на стока';
$item->price = 10.50;
$item_id = $FAPI->item_create($item);
if(isset($item_id)){
  echo 'Стоката е добавена успешно! ID - '.$item_id;
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.