Добавяне на стока/услуга с API

Функция/команда:item_create
Предназначение:Използва се за добавяне на нова стока или услуга
Параметри:item - обект, който съдържа следните полета:
  -code - Артикулен номер
  -name - Наименование
  -measure_id - ID на мерна единица *
  -price - Продажна цена без ДДС
  -price_base - Доставна цена без ДДС
  -group_id - ID на артикулна група
  -supplier_id - ID на доставчик
  -critical_quantity - Критично количество
  -notes - Бележки
  -service - Флаг за услуга - въведете 1 ако въвеждате услуга
  -name_second - Име за Invoice
  -price_retail - Цена за Invoice
Postman пример:https://fakturirane.eu/api/item_create?item={"code":"100001", "name":"Абонамент за услуга", "measure_id":"90"}
Резултат: {
    "error": 0,
    "item_id": "420"
}

-error - Код на грешка
-item_id- ID на стоката/услугата. Напр. 420
Възможни грешки: 101 - Не е изпратен обект като първи параметър на функцията.
103 - Не е попълнено полето name на обекта, който е подаден като параметър.
204 - С този артикулен номер вече съществува запис в базата данни.
Забележка:ID номерата на мерните единици можете да видите тук.
Примерен PHP код: // Следния код се вмъква в примерния скрипт.

$item = new StdClass();
$item->code = 'testcode';
$item->name = 'Име на стока';
$item->price = 10.50;
$item_id = $FAPI->item_create($item);
if(isset($item_id)){
  echo 'Стоката е добавена успешно! ID - '.$item_id;
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.