Проверка на фирма за ДДС регистрация по ЗДДС

Проверка на фирма за ДДС регистрация по ЗДДСТук можете да получите допълнителна информация за фирма (валидност на ЕИК/ЕГН номер, регистрация по ЗДДС, име и др.) като въведете нейния ЕИК/ЕГН/ДДС номер:


ЕИК или ДДС номер:

Забележка: Ако фирмата, която проверявате е регистрирана скоро е възможно да не присъства в базата данни. Последната актуализация на фирмите регистрирани по ЗДДС е направена на 22 май 2018 г.


Знаете ли, че:

  • Данъкът върху добавената стойност се въвежда в България през 1994 г. и в момента е 20 %.
  • Задължителна е регистрацията по ЗДДС на фирми и физически лица, които достигнат над 50 хил. лева облагаем оборот за последните 12 календарни месеца, като при достигане преди това също трябва да се регистрират.
  • Регистрацията по ЗДДС може да се направи и доброволно преди достигане на 50 хил. лева облагаем оборот.
  • Едно от предимствата на регистрацията по ЗДДС е процедурата по възстановяване на ДДС ( данъчен кредит ). Получателите могат да си възвърнат данъка върху добавената стойност, който са заплатили за стоките, които им е продал доставчикът.
  • Лицата, които са регистрирани по ДДС имат право за стоки и услуги, които са придобили от други регистрирани лица да не заплащат ДДС.
  • Регистрирането по ДДС е свързано и с проверки от страна на органи на Националната агенция по приходите, които следят за спазването на изрядността и правилата при наличната документация.

С програма "Фактуриране EU" данните за фирмите регистрирани по ЗДДС се попълват автоматично след попълване на ЕИК номер. При въвеждане на ЕИК номер програмата извършва автоматична проверка за валидност.

Програма за фактури
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.

Ангажирайте наш представител онлайн
Въпроси?
АВТОМАТИЧЕН СЕКРЕТАР
МОЛЯ, ОСТАВЕТЕ СЪОБЩЕНИЕ
В момента няма свободен сътрудник, към който да отправите въпроса си, но ако желаете можете да оставите съобщение, на което да отговорим по-късно.
Вашето име:
Моля, попълнете
Телефон:
Моля, попълнете
Email:
Моля, попълнете
Съобщение:
Моля, попълнете
SSL Certificate
ENCRYPTION ON