Проверка на фирма по ДДС номер за регистрация по ЗДДС

Проверка на фирма за ДДС регистрация по ЗДДСТук можете да получите допълнителна информация за фирма (валидност на ЕИК/ЕГН номер, регистрация по ЗДДС, име и др.) като въведете нейния ЕИК/ЕГН/ДДС номер:


ЕИК или ДДС номер:

Забележка: Ако фирмата, която проверявате е регистрирана скоро е възможно да не присъства в базата данни. Последната актуализация на фирмите регистрирани по ЗДДС е направена на 11 март 2020 г.


Знаете ли, че:

  • Данъкът върху добавената стойност се въвежда в България през 1994 г. и в момента е 20 %.
  • Задължителна е регистрацията по ЗДДС на фирми и физически лица, които достигнат над 50 хил. лева облагаем оборот за последните 12 календарни месеца, като при достигане преди това също трябва да се регистрират.
  • Регистрацията по ЗДДС може да се направи и доброволно преди достигане на 50 хил. лева облагаем оборот.
  • Едно от предимствата на регистрацията по ЗДДС е процедурата по възстановяване на ДДС ( данъчен кредит ). Получателите могат да си възвърнат данъка върху добавената стойност, който са заплатили за стоките, които им е продал доставчикът.
  • Лицата, които са регистрирани по ДДС имат право за стоки и услуги, които са придобили от други регистрирани лица да не заплащат ДДС.
  • Регистрирането по ДДС е свързано и с проверки от страна на органи на Националната агенция по приходите, които следят за спазването на изрядността и правилата при наличната документация.
  • С програма "Фактуриране EU" данните за фирмите регистрирани по ЗДДС се попълват автоматично след попълване на ЕИК номер. При въвеждане на ЕИК номер програмата извършва автоматична проверка за валидност.

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.