Начини за обновяване на програма за фактури

При обновяване на програмата няма опасност от загуба на персонални настройки или базата данни с документи!

Работата с актуална версия на програма за фактури е винаги най-добрия избор. Новите версии съдържат значителни подобрения и дават достъп до нови възможности и функции, които от своя страна спестяват време и улесняват вашата работа. Съществуват два начина за обновяване на софтуерния продукт:

1. ОБНОВЯВАНЕ ПРЕЗ ПРОГРАМАТА

Настройки и обновяване на ФАКТУРИРАНЕ

Това е най-бързия и препоръчителен начин, по който можете да обновите вашия софтуер. За целта стартирайте приложението, след което отворете меню "Настройки" и натиснете "Обновяване".

След съвсем кратко време ще излезе прозорец, който ще ви информира за текущото състояние на Вашата програма. Ако се появи съобщение "Версията на софтуера е актуална!", това означава, че използвате най-новата версия на програмата и не е необходимо да я обновявате.

В случай, че функцията за автоматично обновяване е възпрепятствана от операционната ви система, моля проверете дали изпълнимия файл има администраторски привилегии, както е показано на следното изображение:

Административни права на програма зафактури

2. ОБНОВЯВАНЕ ЧРЕЗ ИНСТАЛАЦИОНЕН ФАЙЛ

Ако ви се наложи да обновите програмата на компютър, който има проблем с онлайн обновяването по някаква причина (забрана във firewall или нещо друго) или просто няма достъп до Интернет, тогава е необходимо да се направят следните стъпки:

  1. Изтеглете инсталационния файл от https://fakturirane.eu/download/. Това е най-новата и актуална версия до днес (27.05.2024 година). Запазете файла на вашия твърд диск, след което го стартирайте. Ако желаете може да го прехвърлите на CD, DVD, USB или друг вид преносима памет.
  2. Важно е преди да стартирате файла да изключите програмата от меню "Документи" > "Изход от програмата". Ако не го направите има опастност обновяването да не се извърши коректно.
  3. Стартирайте файла и следвайте инструкциите. Ако се появи прозорец "Open File - Security Warning" сходен на този - натиснете бутона "Run":

Съобщение за сигурност в програмата за фактуриране

Стартиране на инсталатор за фактури под Windows

При нужда от съдействие или повече информация, моля свържете се с нас.

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.