Информация за лиценз

Функция/команда:license_status
Предназначение:Използва се за получаване на информация за валидността на лиценза, който използвате.
Параметри:-
Postman пример:https://fakturirane.eu/api/license_status
Резултат: {
   "error": 0,
   "license_expire": "2021-11-11"
}

-error - Код на грешка
-license_expire - Дата във формат YYYY-MM-DD
Примерен PHP код: // Следният код се вмъква в примерния скрипт.

$d = $FAPI->license_status();
echo 'Лицензът е валиден до: '.$d.' г.';
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.