СУПТО Фактуриране ЕУ - Версия 7.01

СУПТО версията на софтуера е разработена специално за фирми заети в областта на търговията и е налична във версия 7 на софтуера и всички последващи версии. Тя е непланирана версия и неестествено продължение на развитие на програма "Фактуриране ЕУ". Разработката и е продиктувана изцяло от новите изменения на Наредба Н-18 от 2018 г., с които можете да се запознаете на адрес http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=130338.

Във версия 7.01 е включена допълнителна функционалност, която не е достъпна в старите версии на софтуера и в модул "Склад". Версията е разработена, за да покрие всички изисквания на Наредба Н-18 и "Приложение № 29" към нея. Можете да прочетете всички нови допълнителни изисквания към софтуерите за управление на продажби в  бр. 80 28.9.2018 г. на "Държавен вестник" или директно на адрес https://fakturirane.eu/news/supto-iziskvaniq-naredba-n-18.html.

СУПТО - софтуер за управление на продажби

Новата функционалност включва:

 • работа с фискални устройства на фирма TREMOL, ELTRADE, DATECS и DAISY - добавяне, конфигуриране, тестване на връзка, подаване на отчети, служебно въвеждане и извеждане на пари от касата и др.
 • управление на продажби - възможност за откриване, анулиране, приключване и сторниране на продажби, списък с продажби, проверка на статуса на фискалното устройство преди откриване и приключване на продажби, синхронизиране на часовника на фискалното устройство, ако има по-голяма разлика от 2 мин.
 • управление на плащания
 • печат на касови бележки (фискални бонове) за плащанията, платени по начин който изисква издаване на бон (в брой, с наложен платен или POS/карта)
 • одиторски профил за НАП

Как се изменя процеса на работа във версия 7.01 при издаване на фактури:

До версия 6.хх на програма "Фактуриране ЕУ" фактурата беше централното звено, докато при СУПТО фокусът се измества към продажбата. Вече няма да можете да издавате фактури по стандартния начин, а първо трябва да отворите продажба. При приключване на продажба имате опция, за автоматично издаване на фактура или за ръчно след това.

Преглед продажба - СУПТО

Процесът по преобразуване на проформа към фактура също преминава вече през продажба, но чрез настройките на програмата можете да направите така, че регистрирането на продажбата да остане фонов процес.

Забележки:

 1. Предлаганият модул "Склад" няма никаква връзка и достъп до управление на таблиците свързани с продажби и плащани в базата с данни.
 2. Ако нямате инсталирано фискално устройство вече не можете да издадете фактура, стокова разписка или протокол.
 3. Ако имате нужда от подобна функционалност за регистриране и управление на продажби в търговски обект, в който не се приемат плащания в брой или такива, които изискват издаване на фискален бон и в този обект няма фискално устройство, много скоро ще има нов обособен модул "Продажби", в който всички функции свързани с фискални устройства няма да са налични за ползване.
 4. Към момента програмата работи с фискалните устройства на фирма TREMOL, ELTRADE, DATECS и DAISY.


Подготовка за работа със СУПТО

 1. Уверете се, че имате фискално устройство, което печата QR код върху фискалните бонове и моделът е на фирмите TREMOL, ELTRADE, DATECS или DAISY и е в този списък. Ако не печата QR код и не е в списъка, моля свържете се с вашия сервизен техник, за да актуализира софтуера на фискалното устройство (ако е възможно) или да си закупите ново фискално устройство на TREMOL, ELTRADE или DATECS.

 2. Прочетете и изпълнете инструкцията за "Бърза настройка на СУПТО". За частта с фискалните устройства се консултирайте със сервиза, който обслужва устройството.

 3. Инсталирайте библиотеката ErpNet.FP, която служи за комуникация на СУПТО с фискалното устройство. Възможно е да работите и със софтуерите на различните производители на фискални устройства. Повече информация ще намерите на тази страница.

 4. Необходимо е фискалното устройство да се свърже с компютъра, на който ще инсталирате СУПТО чрез кабел. Можете да помолите сервизния техник да свърже фискалното устройство и да ви предостави необходимите параметри - сериен номер, номер на фискална памет, COM порт и скорост. Ако устройството е на фирма TREMOL и ще се достъпва през мрежа е необходимо техника да Ви предостави или попълни в СУПТО мрежовите настройки - IP адрес на устройството, порт и парола. Ако фискалното устройство е на фирма ELTRADE е необходимо техникът да Ви предостави сериен ключ (по последна инфорамция се заплаща) необходим за регистрация на касовия апарат. Ако връзката се осъществява чрез COM, а вашият компютър няма RS-232 порт е необходимо да се закупи допълнителен RS-232 към USB преходник.

 5. Настройка на фискалното устройство в СУПТО. Прочетете инструкцията от тук.

 6. След като започнете работа със СУПТО е необходимо в 7 дневен срок да обявите това в системата на НАП. Формата за регистрация се намира в списъка "Е -услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП)" в раздел "Декларации, документи или данни, подавани от юридически лица" > "Информация, подавана от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС, за използвания софтуер за управление на продажбите в търговски обект".

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.