Какво включва софтуерния лиценз

Като отговорна и загрижена компания, ние се стремим да осигурим на нашите клиенти спокойствие и удобство при работа с нашите софтуерни решения. Следва обобщен списък с гаранциите, които се стремим да осигуряваме на нашите клиенти в периода на валидност на лиценза за софтуера:

Съвременен хардуер

Качествен специализиран (Dedicated) хардуер, Intel® Xeon® процесори, ECC DDR4 RAM.

99.9% годишна свързаност

Две независими канални мрежи, подземни оптични кабелни линии, специализирани трасета за захранващи и комуникационни кабели в Телепоинт, София.

100% електроснабдяване

Три независими основни захранващи трасета, идващи по непресичащи се маршрути и собствена разединителна подстанция в Телепоинт, София.

Изцяло български продукт

Използвайки софтуера, Вие подпомагате развитието на продукта и българския бизнес като цяло.

Софтуерни актуализации

Бързи и адекватни софтуерни актуализации в съответствие с действащото българско законодателство.

Обмяна на данни през SSL/TLS

Подсигурено предаване на данни между уеб компонентите на софтуера чрез криптографски протоколи SSL/TLS.

Клиентска поддръжка

Различните проблеми се нуждаят от различни решения, които нашата клиентска и техническа поддръжка осигурява до 24 часа по email или телефон.

Резервни копия и съхранение на данни

Автоматизирано съхраняване на облачните бази данни в криптиран вид дори след изтичане на лиценза в съответствие с GDPR.

Подаване на данни към НАП

Пълно съдействие при необходимост за подаване на информация за използване на СУПТО към Национална агенция за приходите (НАП).

Резервен огледален сървър

Възможност за справки и четене на данни от независим огледален сървър в Бургас случай на бедствие в основния информационния център в София.

Заявка за лиценз

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.