Какво включва софтуерния лиценз

Като отговорна и загрижена компания, ние се стремим да осигурим на нашите клиенти спокойствие и удобство при работа с нашите софтуерни решения. Следва обобщен списък с гаранциите, които се стремим да осигуряваме на нашите клиенти в периода на валидност на лиценза за софтуера.

Съвременен хардуер

Качествен специализиран (Dedicated) хардуер, Intel® Xeon® процесори, ECC DDR4 RAM.

99.9% годишна свързаност

Две независими канални мрежи, подземни оптични кабелни линии, специализирани трасета за захранващи и комуникационни кабели в Телепоинт, София.

100% електроснабдяване

Три независими основни захранващи трасета, идващи по непресичащи се маршрути и собствена разединителна подстанция в Телепоинт, София.

Изцяло български продукт

Използвайки софтуера, Вие подпомагате развитието на продукта и българския бизнес като цяло.

Софтуерни актуализации

Бързи и адекватни софтуерни актуализации в съответствие с действащото българско законодателство.

Обмяна на данни през SSL/TLS

Подсигурено предаване на данни между уеб компонентите на софтуера чрез криптографски протоколи SSL/TLS.

Клиентска поддръжка

Различните проблеми се нуждаят от различни решения, които нашата клиентска и техническа поддръжка осигурява до 24 часа по email или телефон.

Резервни копия и защита на данни

Автоматизирано съхраняване на облачните бази данни в криптиран вид дори след изтичане на лиценза в съответствие с GDPR.

Резервен огледален сървър

Възможност за справки и четене на данни от независим огледален сървър в Бургас случай на бедствие в основния информационния център в София.

Комуникация по Viber

При критични ситуации или спешна необходимост от издаване или подновяване на лиценз в кратки срокове използваме Viber.

SMS напомняне

Възможност за напомняме чрез email или SMS преди изтичане на съществуващ активен лиценз.

Фактуриране без риск 10-дневна финансова защита!

Ние гарантираме възстановяване на парите ви в 10 (десет) дневен срок. Това означава, че ако не сте доволни от програмата за фактуриране можете да се свържете с нас и да получите обратно парите, които сте инвестирали за закупуване на софтуерен лиценз в рамките на 10 дни след заявката и плащането на сертификата. Прилежащите такси съпроводени с всяка една заявка за лиценз са крайни и се изключват от нашата гаранция за възстановяване на пари. Това означава, че таксите събрани от банката при извършване на преводи от ваша и наша страна няма да ви бъдат възстановени. Начина за удържане на тези такси е да ви бъде възстановена частична сума т.е. пълната транзакция минус таксите удържани от банката при плащане на лиценза и таксата удържана от банката при нашата транзакция при прехвърлянето на средства обратно – от нашата към вашата банкова сметка.

Заявка за лиценз

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.