Въведение във Фактурник - API

Този документ описва уеб услугата Фактурник API, която е създадена в полза на потребителите на "Фактурник" и "Фактуриране EU", които са собственици на уеб сайт, онлайн магазин или друг софтуер и желаят да ускорят процеса по издаване на документи, като направят автоматична обмяна на информация с програмата.

Ако притежавате онлайн магазин, който е базиран на OpenCart 3, моля отворете тази страница.

Връзка с API могат да направят само клиентите, които притежават лиценз от тип "Облачна база данни" и са отбелязали отметката "API достъп до база данни" при подаване на заявка за лиценз. Клиентите, които работят с локална база данни и желаят да използват тази функционалност, могат да използват също API, но е необходимо да преминат към лиценз от тип "Облачна база данни". За повече информация се свържете с нас.

Уеб услугата предлага функции за автоматично извличане на данни за фактури, проформа-фактура, протоколи и стокови разписки. Създаване, редакция, клониране, запис в PDF формат и изпращане до клиент на документ. Добавяне, деактивиране и редакция на клиенти и стоки и услуги, както и много други подобни. Функциите са описани поотделно, като след всяка от тях има примерен код, който можете да копирате и използвате.

Тази услуга изисква предварителен вход чрез ЕИК и ключ, които се изпращат към API. При успешен вход могат да се изпълняват функциите описани в раздел "Функции".

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.