Въведение във Фактуриране EU - API (FAPI)

Този документ описва уеб услугата Фактуриране API (наричана за по-кратко FAPI), която е създадена в услуга на клиентите на фирма "ЛИЦЕНЗ" ЕООД, които имат уеб сайт, онлайн магазин или друг софтуер и желаят да автоматизират някои процеси, като направят автоматична обмяна на информация с програма "Фактуриране EU". Връзка с FAPI могат да направят клиентите, които притежават лиценз от тип "Отдалечена база данни" и са отбелязали отметката "API достъп до база данни" при подновяване на лиценз. Клиентите, които работят с локална база данни и желаят да използват тази функционалност, могат да използват също FAPI, но е необходимо да преминат към лиценз от тип "Отдалечена база данни". За повече информация се свържете с нас.

Уеб услугата предлага функции за автоматично извличане на данни за фактури, създаване, редакция, изтриване, клониране, запис в PDF формат и изпращане до клиент. Добавяне, изтриване и редакция на клиенти и стоки и услуги, вписване и изписване на количества от склада, както и много други подобни.

Връзката се осъществява посредством програмния език PHP. Параметрите на функциите приемат числови или текстови променливи, както и масиви. Резултатите от изпълнението на функциите се връщат в универсален JSON формат.

Тази услуга изисква предварителен вход чрез ЕИК и ключ, които се изпращат към FAPI. При успешен вход могат да се изпълняват функциите описани в раздел "Функции".

Ангажирайте наш представител онлайн
Въпроси?
АВТОМАТИЧЕН СЕКРЕТАР
МОЛЯ, ОСТАВЕТЕ СЪОБЩЕНИЕ
В момента няма свободен сътрудник, към който да отправите въпроса си, но ако желаете можете да оставите съобщение, на което да отговорим по-късно.
Вашето име:
Моля, попълнете
Телефон:
Моля, попълнете
Email:
Моля, попълнете
Съобщение:
Моля, попълнете
SSL Certificate
ENCRYPTION ON