Обновяване на информация за клиент чрез API

Предназначение:Използва се за обновяване на информация за клиент
Функция:client_update
Параметри: 1. ЕИК или ID номер на клиент
2. Обект $client от тип StdClass, който съдържа полета за:
- Име ($client->name)
- Клиентски номер ($client->code)
- Населено място ($client->place)
- Адрес ($client->address)
- ИН по ДДС ($client->dds)
- МОЛ ($client->face)
- Получател ($client->receiver)
- Email адрес ($client->email)
- Телефон ($client->phone)
- Бележки ($client->notes)
- IBAN ($client->iban)
- ID на търговска група ($client->group_id)
- Отстъпка в % ($client->discount_percent)
- Име за Invoice ($client->name_second)
- Населено място за Invoice ($client->place_second)
- Адрес за Invoice ($client->address_second)
- МОЛ за Invoice ($client->face_second)
- Получател за Invoice ($client->receiver_second)
3. Тип на достъп (1 - по ЕИК /по подразбиране/, 2 - по ID)
Резултат:Число - ID на клиента
Грешки (код): - Клиентът не е открит. (112)
- Не е посочен ID номер на клиент. (121)
- Не е изпратен обект като втори параметър на функцията. (122)
- Информацията за клиенти, за които е въведено 000000000, 111111111 или 999999999 за ЕИК номер, може да бъде обновявана само чрез ID. (123)
- Не е изпратена информация за обновяване. (124)
- Има повече от един клиент с този ЕИК/ID. (125)
Забележка:Информацията за клиентите, за които е въведено 000000000, 111111111 или 999999999 за ЕИК е необходимо да се обновява по ID номер.
Примерен код: // Примерният код се вмъква между НАЧАЛО и КРАЙ в инициализиращия код описан тук.

$id = '203772991'; // EIK на фирмата или ID ако се прави търсене по ID
$client = new StdClass();
$client->name = 'Лиценз ЕООД';

if ($FAPI->client_update($id, $client, 1) != 0) { // Третият параметър може да се пропусне или да се въведете 2, ако в променливата $id се въведе ID на клиент
  echo 'Информацията е обновена!';
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.