Обновяване на информация за клиент чрез API

Функция/команда:client_update
Предназначение:Използва се за обновяване на информация за клиент
Параметри: 1. id - ID, ЕИК или номер на клиент
2. Обект client, който съдържа полета за:
-name - Име
-code - Клиентски номер
-dds - ИН по ДДС
-country_id - Код на държава
-place - Населено място
-postcode - Пощенски код
-address - Адрес
-face - МОЛ
-receiver - Получател
-email - Email
-phone - Телефон
-notes - Бележки
-iban - IBAN
-group_id - ID на търговска група
-discount_percent - Отстъпка в %
-name_second - Име за Invoice
-place_second - Населено място за Invoice
-address_second - Адрес за Invoice
-face_second - МОЛ за Invoice
-receiver_second - Получател за Invoice
3. type - Тип на достъп (1 - по ID, 2 - по ЕИК /по подразбиране/)
Postman пример:https://fakturirane.eu/api/client_update?id=5&client={"name":"Лиценз ЕОООООД"}&type=1
Резултат: {
    "error": 0
}

-error - Код на грешка
Възможни грешки: - Клиентът не е открит. (112)
- Не е посочен ID номер на клиент. (121)
- Не е изпратен обект като втори параметър на функцията. (122)
- Информацията за клиенти, за които е въведено 000000000, 111111111 или 999999999 за ЕИК номер, може да бъде обновявана само чрез ID. (123)
- Не е изпратена информация за обновяване. (124)
- Има повече от един клиент с този ЕИК/ID. (125)
Забележка:Информацията за клиентите, за които е въведено 000000000, 111111111 или 999999999 за ЕИК е необходимо да се обновява по ID номер.
Примерен PHP код: // Следният код се вмъква в примерния скрипт.

$id = '203772991'; // EIK на фирмата или ID ако се прави търсене по ID
$client = new StdClass();
$client->name = 'Лиценз ЕООД';

if ($FAPI->client_update($id, $client, 2) != 0) { // Третият параметър може да се пропусне ако в променливата $id се въведе ID на клиент
  echo 'Информацията е обновена!';
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.