Обновяване на фирмен профил чрез API

Предназначение:Използва се за обновяване на фирмен профил
Функция:profile_update
Параметри: 2. Обект $profile от тип StdClass, който съдържа полета за:
- ИН по ДДС ($profile->dds)
- ДДС % ($profile->dds_percent)
- Име на фирма ($profile->name)
- Населено място ($profile->company_place)
- Данъчен адрес ($profile->address)
- МОЛ ($profile->face)
- Основен съставител ($profile->creator)
- Телефон ($profile->phone)
- Основна валута ($profile->system_currency) - кодове на валути

Полета за Invoice на английски език:
- Име на фирма ($profile->name_en)
- Населено място ($profile->company_place_en)
- Данъчен адрес ($profile->address_en)
- МОЛ ($profile->face_en)
- Съставител ($profile->creator_en)
- Телефон ($profile->phone_en)
- Валута за Invoice ($profile->currency_en)
Резултат:1 - ако всичко е наред
Грешки (код): - Не е изпратен обект като първи параметър на функцията. (101)
- Не е изпратена информация за обновяване. (124)
Забележка:Фирменият профил може да се попълни и през графичния интерфейс.
Примерен код: // Примерният код се вмъква между НАЧАЛО и КРАЙ в инициализиращия код описан тук.

$profile = new StdClass();
$profile->name = 'Лиценз ЕООД';
$profile->name_en = 'License Ltd.';

if ($FAPI->profile_update($profile) == 1){
  echo 'Фирменият профил е актуализиран!';
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.