Обновяване на фирмен профил чрез API

Функция/команда:profile_update
Предназначение:Използва се за обновяване на фирмен профил
Параметри: Обект profile, който съдържа полета за:
    -vat_number - ИН по ДДС
    -vat_percent - ДДС %
    -name - Име на фирма
    -company_place - Населено място
    -address - Данъчен адрес
    -face - МОЛ
    -phone - Телефон
    -system_currency - Основна валута - кодове на валути
    -name_en - Име на фирма за Invoice
    -company_place_en - Населено място за Invoice
    -address_en - Данъчен адрес за Invoice
    -face_en - МОЛ за Invoice
    -phone_en - Телефон за Invoice
    -currency_en - Валута за Invoice
Postman пример:https://fakturirane.eu/api/profile_update?profile={"phone":"089999999"}
Резултат: {
    "error": 0
}

-error - Код на грешка
Забележка:Фирменият профил може да се попълни и през графичния интерфейс.
Примерен PHP код: // Следният код се вмъква в примерния скрипт.

$profile = new StdClass();
$profile->name = 'Лиценз ЕООД';
$profile->name_en = 'License Ltd.';

if ($FAPI->profile_update($profile)){
  echo 'Фирменият профил е актуализиран!';
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.