Кой софтуер за фактуриране да изберете?

Ако все още не знаете кой точно софтуер за фактуриране да изберете, можете да използвате следната сравнителна таблица. Попълнете за секудни и СУПТО съветника, за да разберете какви мерки е нужно да предприемете.

Софтуер Windows Всички ОС Браузър ФУ Склад Локална БД Облачна БД Архивиране Invoice API СУПТО НАП
Фактурник
СУПТО Фактуриране EU 7.01*
* Не се предлага на нови клиенти
№62
Ел Кочан
Онл. Фактуриране
СУПТО Фактуриел №68

Легенда:

 • Windows - работи само и единствено под операционна система Windows
 • Всички ОС - работи на всички операционни системи и устройства
 • Браузър - работи се чрез него като се зарежда през уеб браузър. Не се инсталира локално на Windows, но трябва задължително да имате интернет връзка.
 • ФУ - работи задължително с фискално устройство (касов апарат или фискален принтер).
 • Склад - предоставя възможност за допълнителна опция за следене на текущи наличности и допълнителни справки.
 • Локална БД - предоставя възможност да работи с локална база данни. Данните се съхраняват на вашия компютър и Вие имате отговорност да ги архивирате.
 • Облачна БД - предоставя възможност за работа с база данни на наш сървър. Необходимо е винаги да имате Интернет връзка, за да работите със софтуера.
 • Архивиране - автоматично архивиране на сървър се предлага само при облачните бази данни. При локални бази данни могат да се правят ръчни архиви, както и автоматични архиви на друг дял на твърдия диск или друг външен диск или флашка.
 • Invoice - издаване на документи на английски език в чуждестранна валута (EUR, USD и др.)
 • API - предоставя възможност за API комуникация посредством PHP и други програмни езици.
 • СУПТО - представлява СУПТО и трябва да е одобрен от НАП, ако обработвате плащания в брой или кредитни карти.
 • НАП - одобрен от НАП и регистриран в списъка със софтуери. Задължително трябва да се декларирате в 7 дневен срок, след като започнете работа със софтуера.

Актуални ценови листи:
- "Фактурник" и СУПТО "Фактуриране EU" - https://fakturirane.eu/pricelist/
- "Онлайн фактуриране" - https://fakturirane.com/register.html
- СУПТО "Фактуриел" - https://fakturiel.com/?supto=pricing

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.