Кой софтуер за фактуриране да изберете?

Ако все още не знаете кой точно софтуер за фактуриране да изберете, можете да използвате следната сравнителна таблица.

Софтуер Windows Всички ОС Браузър ФУ Склад Локална БД Облачна БД Архивиране Invoice API
Фактурник
СУПТО Фактуриране EU 7.01*
* Не се предлага на нови клиенти
Ел Кочан
Онл. Фактуриране

Легенда:

  • Windows - работи само и единствено под операционна система Windows
  • Всички ОС - работи на всички операционни системи и устройства
  • Браузър - работи се чрез него като се зарежда през уеб браузър. Не се инсталира локално на Windows, но трябва задължително да имате интернет връзка.
  • ФУ - работи задължително с фискално устройство (касов апарат или фискален принтер).
  • Склад - предоставя възможност за допълнителна опция за следене на текущи наличности и допълнителни справки.
  • Локална БД - предоставя възможност да работи с локална база данни. Данните се съхраняват на вашия компютър и Вие имате отговорност да ги архивирате.
  • Облачна БД - предоставя възможност за работа с база данни на наш сървър. Необходимо е винаги да имате Интернет връзка, за да работите със софтуера.
  • Архивиране - автоматично архивиране на сървър се предлага само при облачните бази данни. При локални бази данни могат да се правят ръчни архиви, както и автоматични архиви на друг дял на твърдия диск или друг външен диск или флашка.
  • Invoice - издаване на документи на английски език в чуждестранна валута (EUR, USD и др.)
  • API - предоставя възможност за API комуникация посредством PHP и други програмни езици.

Актуални ценови листи:
- "Фактурник" - https://fakturirane.eu/pricelist/
- "Онлайн фактуриране" - https://fakturirane.com/register.html

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.