Деактивиране на стока/услуга с API

Предназначение:Използва се за деактивиране на стока/услуга
Функция:item_delete
Параметри:1. Артикулен номер или ID
2. Тип на достъп (1 - по артикулен номер /по подразбиране/, 2 - по ID)
Резултат:Число - ID на стоката
Грешки (код): - Не е въведен артикулен номер или ID. (211)
- Стоката не е открита. (212)
- Има повече от един артикул с този номер/ID. (225)
Примерен код: // Примерният код се вмъква между НАЧАЛО и КРАЙ в инициализиращия код описан тук.

// Деактивиране по арт. номер
if($FAPI->item_delete('testcode') != '0'){
  echo 'Стоката е изтрита!';
}

// Деактивиране по ID
/*
$item_id = 12;
if($FAPI->item_delete($item_id, 2) != '0'){
  echo 'Стоката е изтрита!';
}
*/
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.