Изтриване на стока/услуга с API

Предназначение:Използва се за изтриване на стока/услуга
Функция:item_delete
Параметри:1. Артикулен номер или ID
2. Тип на достъп (1 - по артикулен номер /по подразбиране/, 2 - по ID)
Резултат:Число - ID на стоката
Грешки (код): - Не е въведен артикулен номер или ID. (211)
- Стоката не е открита. (212)
- Има повече от един артикул с този номер/ID. (225)
Примерен код: // Примерният код се вмъква между НАЧАЛО и КРАЙ в инициализиращия код описан тук.

// Изтриване по арт. номер
if($FAPI->item_delete('testcode') != '0'){
  echo 'Стоката е изтрита!';
}

// Изтриване по ID
/*
$item_id = 12;
if($FAPI->item_delete($item_id, 2) != '0'){
  echo 'Стоката е изтрита!';
}
*/
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.

Ангажирайте наш представител онлайн
Въпроси?
АВТОМАТИЧЕН СЕКРЕТАР
МОЛЯ, ОСТАВЕТЕ СЪОБЩЕНИЕ
В момента няма свободен сътрудник, към който да отправите въпроса си, но ако желаете можете да оставите съобщение, на което да отговорим по-късно.
Вашето име:
Моля, попълнете
Телефон:
Моля, попълнете
Email:
Моля, попълнете
Съобщение:
Моля, попълнете
SSL Certificate
ENCRYPTION ON