Списък със стоки/услуги, API търсене

Функция/команда:item_search
Предназначение:Използва се за получаване на информация за стоки/услуги
Параметри:search - име или артикулен номер /търси се по тези две полета/
Postman пример:https://fakturirane.eu/api/item_search?search=mac
Резултат: {
    "error": 0,
    "items": [
       {
          "id": "399",
          "code": "S1-43",
          "name": "MacBook",
          "measure_id": "70",
          "price": "500",
          "price_base": "0",
          "price_retail": "0",
          "notes": "",
          "group_id": "0",
          "supplier_id": "2",
          "name_second": "",
          "current_quantity": "927",
          "critical_quantity": "0",
          "service": "0"
      },
       {
          "id": "400",
          "code": "S1-44",
          "name": "MacBook Air",
          "measure_id": "70",
          "price": "1000",
          "price_base": "0",
          "price_retail": "0",
          "notes": "",
          "group_id": "0",
          "supplier_id": "2",
          "name_second": "",
          "current_quantity": "1000",
          "critical_quantity": "0",
          "service": "0"
      }
   ]
}

-error - Код на грешка
-items - масив с намерените стоки/услуги представени като обекти съдъражащи ID и друга информация за стоката:
  -id - ID
  -code - Артикулен номер
  -name - Наименование
  -measure_id - ID на мерна единица *
  -price - Продажна цена без ДДС
  -price_base - Доставна цена без ДДС
  -price_retail Цена за Invoice
  -group_id - ID на артикулна група
  -supplier_id - ID на доставчик
  -critical_quantity - Критично количество
  -notes - Бележки
  -service Флаг за услуга
  -name_second - Име за Invoice
Възможни грешки: - Не e въведен текст за търсене. Въведете част от името или артикулния номер. (241)
- Не са открити съвпадения. (242)
Примерен PHP код: // Следният код се вмъква в примерния скрипт.

$items = $FAPI->item_search('testcode'); // Търсене по име или арт. номер
if(isset($items)){
  echo 'Общо открити стоки - '.count($items);
  print_r($items);
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.