Списък със стоки/услуги, API търсене

Предназначение:Използва се за получаване на информация за стоки/услуги
Функция:item_search
Параметри:1. Текст - име или артикулен номер /търси се по тези две полета/
Резултат:Връща масив с намерените стоки/услуги представени като обекти $item от тип StdClass с ID и друга информация за стоката:
- ID ($item->id)
- Артикулен номер ($item->code)
- Наименование ($item->name)
- ID на мерна единица * ($item->measure_id)
- Продажна цена ($item->price)
- Доставна цена ($item->price_base)
- ID на артикулна група ($item->group_id)
- ID на доставчик ($item->supplier_id)
- Критично количество ($item->critical_quantity)
- Бележки ($item->notes)
- Флаг за услуга ($item->service)
- Име за Invoice ($item->name_second)
- Цена за Invoice ($item->price_retail)
Грешки (код): - Не e въведен текст за търсене. Въведете част от името или артикулния номер. (241)
- Не са открити съвпадения. (242)
Примерен код: // Примерният код се вмъква между НАЧАЛО и КРАЙ в инициализиращия код описан тук.

$items = $FAPI->item_search('testcode'); // Търсене по име или арт. номер
if(isset($items)){
  echo 'Общо открити стоки - '.count($items);
  print_r($items);
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.