Бърза настройка на СУПТО

В случай, че бързате да започнете работа със СУПТО и нямате време да четете пълната документация на софтуера, можете да изпълните следните 10 стъпки:

1. Изтегляне и инсталиране на софтуера от тук – https://fakturirane.eu/download/

2. Лицензиране на СУПТО „Фактуриране EU“ – https://fakturirane.eu/license/

Препоръчваме ви да заявите безплатен СУПТО лиценз за 1 месец докато направите нужните тестове и прецените, че софтуерът отговаря на вашите нужди и желаете да продължите работа с него. Софтуерът се развива динамично и през следващите месеци ще продължим да работим над него като включваме най-важните потребителски изисквания. На вашата електронна поща ще получите лиценза и кратка инструкция как да го заредите в СУПТО. Ако сте заявили безплатен СУПТО лиценз, тогава ще получите писмото до 5 мин. след изпращане на заявката.

3. Добавяне на фискални устройства, търговски обекти, работни места и потребители в софтуера:

Според наредба Н-18 всяка продажба трябва да съдържа информация за потребителя, който я е регистрирал, фискалното устройство, чрез което е генериран УНП (уникален номер на продажба), търговския обект и работното място където е осъществена. Функцията по откриване на продажба е забранена ако не сте попълнили тази информация.

4. Рестартирайте програмата и влезте с потребителско име и парола.

5. Много е важно да посочите данъчната ставка, с която ще работите, тъй като въвежданите цени в продажбата са крайни и ако създавате след това документи е необходимо да се преизчислят, като се премахне ДДС сумата от тях в зависимост от ДДС ставката.

Посочете ставката в полето „ДДС ставка“ в меню „Настройки“ > „Общи настройки“ > „Фирмен профил“, както и индивидуална ставка срещу всеки вид документ в меню „Настройки“ > „Общи настройки“ > „Автоматична номерация“. Най-добрият вариант е ако работите само с една ДДС ставка, но ако издавате документи с различни ДДС ставки, в софтуера има настройка „Избор на ДДС ставка преди създаване на документ от продажба“ (намира се в меню „Настройки“ > „Общи настройки“ > „СУПТО настройки“), чрез която при конвертиране на продажба към документ ще посочвате индивидуална ДДС ставка, за създавания документ.

6. Въведете стоките/услугите и клиентите в номенклатурните списъци в софтуера.

Можете да направите това ръчно, но можете и да ги внесете от автоматизирано от Excel файл.

7. Настройка на формата за продажба

В меню „Настройки“ > „Общи настройки“ > „СУПТО настройки“ има няколко настройки, чрез които можете да ускорите процеса по регистриране на продажби. Ако издавате първо проформи, можете да направите, така че автоматично да се създава фактурата, без да влизате във формата за продажба. Можете да направите след финализиране на продажба фактурата се създава автоматично. Можете да изкарате списък с любими стоки и услуги като бутони и други.

8. Регистрирайте първата продажба през СУПТО като натиснете бутона „Продажба“ на главния екран.

След като сте направили всички настройките изброени по-горе и имате включено фискално устройство към компютъра, тогава се зарежда формата за продажба. Добавете стоките, които желаете да продадете в текущата продажба, като използвате формата за добавяне в дясната част на екрана, след което изберете начин на плащане и приключете продажбата.  При избор на начин на плащане, който изисква издаване на фискален бон, информацията автоматично се изпраща и разпечатва на фискалното устройство. Ако направите някаква грешка докато продажбата е отворена, можете да използвате бутона „Анулиране“. 

9. Архивиране на данните

Наредбата забранява изтриване и унищожаване на данни и при евентуална проверка и липса на данни, можете да бъдете глобени. Глобата при загуба на информация е в размер на 200 лв. за всеки ден, за който търговецът няма данни в СУПТО. Включете автоматичното архивиране на базата данни от меню „Настройки“ > „Общи настройки“ > „Защита на данни“. Препоръчваме ви да съхранявате архивите на отделен дял на вашия твърд диск (където не е инсталиран Windows), както  и да ги записвате на външен твърд диск или флашка. Лицензите от тип „облачна база данни“ позволяват автоматично архивиране на данните всеки ден на два независими сървъра.

10. Деклариране на СУПТО в НАП в 7 дневен срок

След като започнете работа със СУПТО е необходимо в 7 дневен срок да обявите това в системата на НАП. Формата за регистрация се намира в списъка „Е -услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП)“ в раздел „Декларации, документи или данни, подавани от юридически лица“ > „Информация, подавана от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС, за използвания софтуер за управление на продажбите в търговски обект“. Информацията, която ще ви е необходима за попълване на формата, можете да намерите тук.

Много добре прегледайте първите издадени фискални бонове и фактури. Направете проверка на задължителните реквизити и сравнете сумите дали са точни с тези в софтуера.

Успех!