Потребителски достъп

Във версия 6.29 на програма „Фактуриране ЕУ“ е добавена функция за добавяне на потребители (оператори), както и възможност за защитен вход с парола. Ако с програмата работи повече от един потребител или желаете да я защитите чрез парола при вход, можете да използвате тази функция. Формата за управление на потребителите се отваря от меню „Настройки“ > „Потребителски достъп“.

Когато добавите потребител, можете да зададете неговите правомощия до функциите в системата. При стартиране на програмата се показва екран за въвеждане на потребителско име и парола, чрез които операторът се идентифицира. За по-голямо удобство при работа, последно въведеното потребителско име  се запазва и при следващ вход се запълва автоматично.

От настройките на потребителите на системата зависи кой потребител какви права ще има и кои нейни функции може да използва. В лявата част на формата за управление на потребителския достъп е разположен списък с вече въведените потребители. Ако този списък е празен това означава, че ползвате софтуера без защитен вход с парола. Напомняме, че за да можете да въведете нова продажба в софтуера е задължително да има добавен поне един потребител.

За да добавите нов потребител, въведете неговото потребителско име, имена по документи за самоличност, заемана длъжност, електронна поща и парола за достъп в съответните полета, след което натиснете бутона „Добави“. За да зададете индивидуални права за достъп, моля използвате отметките в дясната част на екрана.

Достъпът до търговските обекти можете да отбележите във втория подраздел – „Достъп до търговски обекти“.