Работни места

Работното място е най-малката структурна част в един търговски обект. Работното място е самото място – офис, бюро, цех, работилница и т.н., където работещият разполага с физическите ресурси, които са му необходими, за да извършва своята конкретна работа. В технологичен аспект, това включва материалите и техническите средства, необходими на работещия. Като пример работното място може да е съоръжено с работни инструменти, производствена машина, контролни средства за управление на производствен технологичен процес или компютър, екран, клавиатура, мишка, принтер и т.н., както и мрежова връзка и интерфейс на фирмените системи.

Програмата предлага функционалност, чрез която можете да определите работните места във вашия търговски обект. В страницата в настройките се вижда списък с всички въведени работни места.

Добавянето на ново работно място се осъществява чрез бутона „Добавяне“. Когато натиснете бутона, на екрана ще се покаже диалог за въвеждане на данните на работното място.

Изберете търговския обект, в който се намира работното място. В полето „Работно място“ въведете кратно наименование на работното място. В последния списък посочете фискалното устройство от предварително въведените, с което е свързано това работно място.

За да изтриете или редактирате даден обект е необходимо първо да маркирате обекта в списъка, след което да натиснете съответния бутон с мишката.

Преди започване на продажба е важно да изберете работното място, на което работите. Това можете да направите като отворите меню „Настройки“ > „Работни места“ и посочите съответното предварително въведено място в настройките на софтуера. Вашият избор се запомня, така че не трябва всеки път да избирате работното място. Ако случайно започнете продажба без да сте избрали работно място на екрана ще се визуализира предупреждение и операцията ще бъде прекратена.