Търговски обекти

В тази страница можете да видите списък с всички въведени търговски обекти в програма „Фактуриране ЕУ“.

Добавянето на нов търговски обект се осъществява чрез бутона „Добавяне“. Когато натиснете бутона, на екрана ще се покаже диалог за въвеждане на данните на обекта.

Въведете името на търговския обект, населеното място, в което се намира и натиснете бутона „Потвърждаване“.

За да изтриете или редактирате даден обект е необходимо първо да маркирате обекта в списъка, след което да натиснете съответния бутон с мишката.