Фискални устройства

Програмата предлага функционалност, чрез която се въвеждат фискалните устройства и техните параметри. В страницата в настройките се вижда списък с всички предварително въведени фискални устройства. Чрез бутоните имате възможност да добавяте, изтривате или редактирате настройките на вече въведени фискални устройства. В долната част има възможност за тестване на връзката, получавате на текущия статус на фискалното устройство, както и още няколко полезни служебни функции.

ВАЖНО! Предварителна подготовка на фискално устройство (касов апарат)

Касови апарати в СУПТО

Добавяне на фискално устройство в СУПТО

Добавянето на ново фискално устройство се осъществява чрез бутона „Добавяне“. Когато натиснете бутона, на екрана се показва диалог за въвеждане на данните на фискалното устройство. Програмата работи с всички модели фискалните устройства на Tremol, Datecs, Eltrade и Daisy.

Настройка касов апарат в СУПТО

Натиснете връзката „Изтеглянe на софтуер за комуникация на Фактуриране EU с фискални устройства“. В долната част на страницата ще намерите връзка „ErpNet.FP като Windows услуга“. Натиснете я и инсталирайте допълнителната библиотека, която служи за комуникация на софтуера с фискалното устройство. След нейната инсталация тя се стартира автоматично като услуга. Всеки път при стартиране на Windows тя ще се зарежда автоматично. За да се уверите, че всичко е наред отворете браузъра, който използвате и въведете http://localhost:8001/ Ако библиотеката ErpNet.FP е инсталирана правилно ще се зареди следната страница с информацията за свързаните фискални устройства към компютъра. Ако фискалното устройство не е засечено, моля проверете дали то е включено в режим фискален принтер. Ако се прави връзка през bluetooth, тогава проверете дали са инсталирани драйверите на производителя за виртуален COM порт.

Важно: В момента тази библиотека работи само на следните операционни системи: Windows 32/64 bit, macOS 10.10 and up, Linux x64, Linux Arm. Android към момента не се поддържа. Под Android може да се работи единствено с устройствата на фирма Tremol. Устройствата, които поддържа библиотеката са: Datecs (http://www.datecs.bg), Tremol (https://www.tremol.bg), Daisy (https://daisy.bg), Eltrade (https://www.eltrade.com), Incotex (http://www.incotex.bg), ISL (http://isl.bg). Тя е тествана на следните устройства: Datecs DP-25, Datecs WP-50, Datecs FP-2000, Datecs FP-700X, Daisy CompactM, Eltrade A1, Tremol FP01-KL-V2, Tremol M20, Tremol S25, Incotex 300SM KL-Q, ISL5011S-KL.

 

Във формата за добавяне на фискално устройство изберете универсалния протокол ErpNet.FP,след което натиснете бутона „Автоматично конфигуриране“. Ако фискалното устройство е свързано с компютъра и обслужващия техник го е инсталирал и конфигурирал правилно, останалите полета се запълват с информация, която получават автоматично от фискалното устройство. При неуспех и неуспешно разпознаване на фискалното устройство на екрана се поява съобщение за грешка и ви препоръчваме да помолите сервизния техник или фирмата, която обслужва вашите компютри да извършат тези настройки.

Ако са открити повече фискални устройства се появява списък с възможност за избор:

Списък касови апарати в СУПТО

Специфични настройки (ако решите да не използвате ErpNet.FP)

Настройка на фискално устройство Tremol

За правилната комуникация със софтуера е много важно да настройте параметъра „Фискален принтер“ на ДА в настройките на фискалното устройство. По подразбиране тази настройка е изключена.

Режим “ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР” – В този режим регистрирането на продажбите се извършва по инициатива на компютъра. Във фискалните бонове за продажба и сторно операции се отпечатва Уникален Номер на Продажба (УНП), който се получава от софтуера за управление на продажби.

Екран с примерни настройки:

Тремол - примерни настройки

В полето „Сървър“ въведете IP адреса на ZFPLabServer (можете да го изтеглите и инсталирате от тук). Това е IP адреса на компютъра, на който е инсталиран сървъра. Ако е инсталиран на същия компютър, на който е инсталирана и програмата,  тогава можете да въведете localhost. Портът по подразбиране е 4444. Сървърът се стартира автоматично със стартиране на Windows. Можете да се уверите, че е стартиран ако виждате тази иконка в долния десен ъгъл на работния екран до часовника ZFPLab Server  или като въведете следния адрес във вашия браузър: http://localhost:4444/

Ако устройството се достъпва през мрежа, тогава в „Свързаност“ изберете TCP/IP и въведете IP адреса, на който отговаря. Използвате приложението за настройка NetworkSettings_BG.exe  (можете да го изтеглите и инсталирате от тук) за да зададете мрежови настройки на фискалното устройство. Много важно е чрез това приложение  да разрешите комуникация по LAN и да въведете парола за достъп. Същата парола въведете и в полето „Парола“ в настройките на програмата.

Ако устройството е с WiFi можете също да му зададете настройките в NetworkSettings_BG. Ако е в същата локална мрежа, в която е компютъра, на който е инсталиран софтуера тогава можете да работите без проблем.

Настройка на фискално устройство Eltrade

След като сте свързали фискалното устройство на COM порта и сте го включили изтеглете и инсталирайте файла EltradeFPDriverAXG2_BG.exe от тук  (накрая на страницата) или от уеб сайта на Eltrade. Приложението представлява Active X драйвер за фискални устройства Eltrade, без който програмата не може да комуникира с фискалните устройства.

След това влезте в меню „Настройки“ > „Общи настройки“ > „Фискални устройства“ и натиснете бутона „Добавяне“. Изберете Eltrade  в полето „Производител“ и натиснете бутона „Автоматично конфигуриране“. Ако всичко е наред настройките ще бъдат попълнени автоматично както е показано на екрана:

Eltrade-Nastroiki

Важно: В полето  сериен ключ въведете 17 цифров ключ, който е обвързан с номера на фискалното устройство EDxxxxxx и номера на фискалната памет 44xxxxxx. Лицензионния ключ се предоставя от сервизната фирма обслужваща вашето фискално устройство при поискване. Ако не въведете валиден ключ при печат на фискален бон в коментарен текст ще се печата „Eltrade Ax не е регистриран за работа с този апарат. Моля, въведете валиден сериен номер.“. Рестартирайте програмата след като въведете серийния ключ.

Настройка на фискално устройство Datecs 

След като сте свързали фискалното устройство на COM порта и сте го включили изтеглете и инсталирайте файла FP3530 COM Server SETUP от уеб сайта на Datecs. Приложението представлява Active X драйвер за фискални устройства Datecs без който програмата не може да комуникира с фискалните устройства.

След това влезте в меню „Настройки“ > „Общи настройки“ > „Фискални устройства“ и натиснете бутона „Добавяне“. Изберете Datecs в полето „Производител“ и натиснете бутона „Автоматично конфигуриране“. Ако всичко е наред настройките ще бъдат попълнени автоматично както е показано на екрана:

Datecs-Nastroiki

Изберете данъчна група и натиснете бутона „Потвърждаване“.

 

Важно! След като добавите фискалното устройство е много важно да се върнете в настройките на работните места. За всяка работно място, което ще работи с фискални устройства посочете съответното такова от падащия списък. Софтуерът блокира откриване на продажба ако за текущото работно място няма избрано фискално устройство. В такива ситуации, започването на продажба е забранено и на екран се показва следното системно съобщение.

Поддържани модели фискални устройства и софтуер