Фискални устройства

Програмата предлага функционалност, чрез която се въвеждат фискалните устройства и техните параметри. В страницата в настройките се вижда списък с всички предварително въведени фискални устройства. Чрез бутоните имате възможност да добавяте, изтривате или редактирате настройките на вече въведени фискални устройства. В долната част има възможност за тестване на връзката, получавате на текущия статус на фискалното устройство, прочитане на информация от контролната лента (КЛЕН), както и още няколко полезни служебни функции. Голямото бяло поле е предвидено именно за прочитане и визуализиране на информация от КЛЕН.

Добавянето на ново фискално устройство се осъществява чрез бутона „Добавяне“. Когато натиснете бутона, на екрана се показва диалог за въвеждане на данните на фискалното устройство. Към момента програмата работи само с фискалните устройства на Tremol. Предстои да бъдат добавена и възможност за връзка с устройствата на фирмите Eltrade, Datecs, Daisy и Datecs.

Изберете производителя на фискалното устройство, след което натиснете бутона „Автоматично конфигуриране“. Ако фискалното устройство е свързано с компютъра и обслужващия техник го е инсталирал и конфигурирал правилно, останалите полета се запълват с информация, която получават автоматично от фискалното устройство. При неуспех и неуспешно разпознаване на фискалното устройство на екрана се поява съобщение за грешка и ви препоръчваме да помолите сервизния техник или фирмата, която обслужва вашите компютри да извършат тези настройки.

Важно! След като добавите фискалното устройство е много важно да се върнете в настройките на работните места. За всяка работно място, което ще работи с фискални устройства посочете съответното такова в падащия списък. Софтуерът блокира откриване на продажба ако за текущото работно място няма избрано фискално устройство. В такива ситуации, започването на продажба е забранено и на екран се показва следното системно съобщение.

 

Поддържани модели фискални устройства и софтуер