Вход в програмата

Програмата разполага с функции за дефиниране на потребители и защитен вход с потребителско име и парола. Тази функция е изключена по подразбиране, но ако използвате лиценз „СУПТО“ и ако нямате добавени потребители (оператори), тогава регистрирането на продажба и издаването на фактура са забранени.

Добавянето на потребители се осъществява от меню „Настройки“ > „Потребителски достъп“.  Във формата, която се зарежда на екрана можете да управлявате изцяло потребителите в системата.

В лявата част на екрана можете да въведете потребителско име, имена по документ, заемана длъжност, електронна поща и парола за достъп. Когато натиснете бутона „Добавяне“ потребителя ще се добави в системата, като в дясната част на екрана можете да зададете индивидуални правомощия. В програмата няма предефинирани роли, но могат да се задават индивидуални права за потребителите.

Ако желаете да редактирате информацията или правомощията на вече въведен потребител, тогава кликнете два пъти с левия бутон на мишката върху името му в списъка.

Във вторият раздел можете да посочите достъпа до търговските обекти, ако фирмата има повече от един търговски обект.

Ако използвате лиценз „СУПТО“, тогава във формата се зарежда и трети раздел – „Одиторски профил на НАП“, от който се стартира допълнителна функционалност предназначена за проверяващите органи.  Одиторския профил е разработен за специализиран достъп от страна на служителите на НАП при проверка в търговския обект. Тези справки са описани подробно в „Други“ > „Одиторски профил на НАП“.

След като в системата има добавен поне един потребител, тогава при стартиране на програмата ще се появи диалогов прозорец за въвеждане на потребителско име и парола.

Важно за тези, които използват многофирмени лицензи е да знаят, че потребителския достъп се задава индивидуално за всяка фирма. При превключване между фирмите ще се появява диалога за вход във „Фактуриране EU“.