Вход в програмата

Програмата разполага с функции за дефиниране на потребители и защитен вход с потребителско име и парола. Ако нямате добавени потребители в софтуера, тогава регистрирането на продажба (което означава и издаване на фактура) са забранени.

Добавянето на потребители се осъществява от меню „Настройки“ > „Потребителски достъп“.  Във формата, която се зарежда на екрана можете да управлявате изцяло потребителите в системата.

В лявата част на екрана можете да въведете потребителско име, имена по документ, заемана длъжност, електронна поща и парола за достъп. Когато натиснете бутона „Добавяне“ потребителя ще се добави в системата, като в дясната част на екрана можете да зададете индивидуални правомощия. В програмата няма предефинирани роли, но могат да се задават индивидуални права за потребителите.

Ако желаете да редактирате информацията или правомощията на вече въведен потребител, тогава кликнете два пъти с левия бутон на мишката върху името му в списъка.

Във вторият раздел можете да посочите достъпа до търговските обекти, ако фирмата има повече от един търговски обект.

От третия раздел „Одиторски профил на НАП“ се стартира допълнителна функционалност предназначена за проверяващите органи.  Одиторския профил е разработен за специализиран достъп от страна на служителите на НАП при проверка в търговския обект. Тези справки са описани подробно в „Други“ > „Одиторски профил на НАП“.

След като в системата има добавен поне един потребител, тогава при стартиране на програмата ще се появи диалогов прозорец за въвеждане на потребителско име и парола.

Важно за тези, които използват многофирмени лицензи е да знаят, че потребителския достъп се задава индивидуално за всяка фирма. При превключване между фирмите ще се появява диалога за вход във „Фактуриране ЕУ“.