Програма ФАКТУРИРАНЕ EU и новата Наредба H-18 за касовите апарати


Публикуваме тази информация в следствие на получените по email въпроси свързани с нашия софтуер за фактуриране и новата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
На 1 ноември 2018 година, говорителят на Националната агенция по приходите, г-н Росен Бъчваров, който ръководи комуникационната политика на НАП повече от 10 години, публикува във Facebook въпросник, чиято цел по негови думи е да помогне на крайните потребители да си отговорят на въпроса дали ползват софтуер за управление на продажбите по смисъла на Наредба Н-18 или друг някакъв софтуер.
Съгласно информацията в получилата се дискусия, която можете да прочете в социалната мрежа, софтуер за издаване на фактури, при положение, че не е свързан, не предоставя такава възможност и не комуникира по никакъв начин с касов апарат/фискално устройство(ФУ), по смисъла на Наредба № Н-18, не е софтуер за управление на продажби!
Това означава, че използването на програмата ФАКТУРИРАНЕ EU не е в разрез с новата Наредба H-18 и не подлежи на регистрация и деклариране от страна на потребителите в НАП при всеки един следните случаи:

Ако не притежавате и не използвате фискално устройство (ФУ)
Издавате фактури за плащания извършени само по банков път;

Ако използвате едно или повече фискални устройства свързани със специализиран софтуер за управление на вашата търговска дейност, предоставящ функционалност за директна връзка с тях, едновременно с трета програма за фактуриране, тогава бихте били в нарушение на Наредба Н-18.
Целта на нашата програма е да предоставя удобство при издаване на прости счетоводни документи в комбинация с инвентаризация от чисто информационен тип на стоки, без директно управление, регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискално устройство.
Можете да продължите работата си, както досега по следния пример:

Получавате плащане по банка;
Издавате фактура, както досега, чрез програмата Фактуриране EU и отбелязвате плащане по банков път;
Можете първо да издадете фактурат и след това да получите плащане по банков път.

Програмата ФАКТУРИРАНЕ EU към дата 12.12.2018 г. не предлага възможност за свързаност и работа с електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП), фискални принтери (ФПр) или електронни системи с фискална памет (ЕСФП), наричани за краткост фискални устройства (ФУ).
В бъдеще предвиждаме разработка на софтуерен продукт, който да е в съгласие с новата Наредба № Н-18.
ОБНОВЯВАНЕ НА НОВИНАТА ОТ 14.12.2018!
След обзор на Семинар за промените в данъчното и осигурително законодателство през 2019 г. година, гореописаният начин на работа може би би бил в разрез с наредба Н-18. Както обикновено, ще следим всяка информация подавана от НАП и в случай на необходимост ще информираме всички наши клиенти за евентуални промени, които биха настъпили в нашия софтуерен продукт.
Ако не сте го направили, моля харесайте нашата Facebook страница.
Благодарим Ви!
Екипът на https://fakturirane.eu
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.