Ел Кочан - не СУПТО - софтуер за фактури "Ел Кочан" - не СУПТО софтуер за фактури

На 28.09.2018 г. бяха приети изменения на НАРЕДБА № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и съответно изискванията към софтуерите за управлението им (СУПТО). Една от най-важните промени е, че ако работите със СУПТО софтуер той задължително трябва да започне да управлява фискалните устройства в търговския обект. Експертите на НАП оприличават като СУПТО почти всяка програма, в която се въвежда и съхранява в база данни информация за продажбите. Всяка фактурираща програма, складов софтуер или ERP система биха могли да се разглежда като СУПТО при данъчна проверка.

Вече няколко пъти министър Владислав Горанов отлага крайния срок, до който фирмите работещи със СУПТО трябва да приведат дейността си спрямо измененията в наредбата. След 31.01.2020 г. Вие няма да имате право да издавате ръчно касови бележки ако има инсталиран софтуер в същия търговски обект, в който е касовия апарат. Фискалното устройство трябва да е свързано с кабел с компютъра и бележките трябва да се издават автоматично от софтуера.

Именно поради тази причина нашият екип разработи софтуера "Ел Кочан". Ако не желаете да свързвате касовия апарат със софтуер за управление на продажби (СУПТО), но и не Ви се пишат фактури на кочан, тогава "Ел Кочан" е насреща! Софтуерът не работи с база данни, което според тълкуванията на Наредба Н-18 от експертите на НАП означава, че той не се явява СУПТО.

Ел Кочан - не СУПТО

 

Основни функции на "Ел Кочан"

 • Без инсталация, преносима на флашка и лесна за употреба
 • Без бази данни, без връзка с касови апарати и без декларация в НАП
 • Проверка за валидност на ЕИК/ЕГН
 • Печат на фактура, проформа-фактура
 • Печат на кредитно/дебитно известие
 • Печат на протокол и стокова разписка
 • Преглед на фактурите преди печат
 • Запис на фактури и други документи в PDF файл
 • Работа с една или повече фирми
 • Автоматично попълване на фирмени данни
 • Съвместимост с всички Windows версии
 • Лесно премахване на ДДС ставка от единична цена (с клавиша F10)
 • Преобразуване на единична цена от EUR в лева (с клавиша F11)
 • Над 15 допълнителни международни валути (EUR, USD, GBP и др.)
 • Възможност за печат на INVOICE при избор на валута различна от BGN
 • Възможност за копиране на изпълнимия файл в различни папки (при работа с повече от една фирма/номерация)
 • Запис на PDF файл в папката, от която е стартирана програмата
 • Извличане на данните на клиентите при въвеждане на ЕИК от фирмения регистър
 • До 50 реда в документ
 • Възможност за конфигуриране на мерна единица по подразбиране
 • Възможност за избор на празна мерна единица
 • Запомняне на номера на последно разпечатания документ
 • Конфигуриране на банковата сметка без значение от типа на основния начин на плащане
 • Възможност за работа с по-големи номера на документи (до 9999999999)
 • Добавени са нови мерни единици - киловатчас, линеен метър и кубичен метър
 • Автоматична проверка на ДДС номер във VIES и попълване на клиентски данни
 • Запазване на последно избраната папка при запис на фактура в PDF файл
 • Печат на фирмено лого (поставете логото в папката на програмата. Име на файл: Вашия ЕИК.JPG. Макс. височина: 70 px.)
 • Фирмени данни на английски език в конфигурационния файл за печат на Invoice.

Ново в "Ел Кочан" 2.1

 • Фирмен регистър "Ел Кочан" - глобална база данни с фирми за ускорено въвеждане на данни на клиент в "Ел Кочан"
 • възможност за автоматично изчистване на въведената информация за клиента с едно кликване
 • възможност за изпращане да фирмените данни на клиента към фирмен регистър "Ел Кочан"
 • автоматично попълване на "МОЛ" и "Получател" от фирмен регистър "Ел Кочан"
 • възможност за автоматично обновяване на фирмения регистър от контекстното меню на софтуера

Изтегляне на софтуера

Изтеглете файла EL-KOCHAN.EXE. Уверете се, че файлова е с име EL-KOCHAN.EXE. Ако изтегляте файла за втори път е възможно браузърът да е добавил към името (1) или (2), което пречи на правилната работа на софтуера за фактуриране. Ако при печат текстовете излизат разместени, това означава, че липсва шрифта Arial Narrow. Можете да изтеглите шрифта от тук.


ВАЖНО: "ЕЛ КОЧАН" 1.18 се разпространява безплатно през 2019 г. "ЕЛ КОЧАН" 2.1 е платена версия на софтуера, която ще продължи да работи и поддържа в бъдеще. Достъпът до функциите в софтуера през 2020 г. е възможен след заплащане на годишна такса от 40 лв. Платената версия предоставя възможност за заявка на едномесечен безплатен лиценз, който отключва всички функции на софтуера за период от 1 месец. Ако решите да работите с лицензираната версия още сега, безплатният период до края на календарната година няма да бъде изгубен. Платената версия предоставя и достъп до всички нови версии на софтуера и до фирмения регистър (бързо попълване на данни след въвеждане на ЕИК) през периода на валидност на лиценза. Можете да подадете заявка за лиценз и да генерирате проформа-фактура автоматично от графичния интерфейс на софтуера.


Генериране на файл с фирмени настройки

За да функционира програма "Ел Кочан" правилно и за да не въвеждате всеки път вашите фирмени данни е необходимо да генерирате конфигурационен файл с настройки. Натиснете бутона "Попълване на данни" и въведете вашите фирмени данни. След това натиснете бутона под формата и запишете файла elkochan.cnf, който ще се изтегли в папката където е EL-KOCHAN.EXE. При промяна във вашите фирмени данни, можете да генерирате файла отново и да ги актуализирате.


Разгледайте новия уеб базиран софтуер работещ под всякакви устройства - "Онлайн кочан".
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.