Ел Кочан - не СУПТО - софтуер за фактури "Ел Кочан" - не СУПТО софтуер за фактури

Скъпи клиенти, ако имате търговски обект, в който не желаете да свързвате касовия апарат със софтуер за управление на продажби (СУПТО), но и не Ви се пишат фактури на кочан, тогава "Ел Кочан" е насреща! Софтуерът не работи с база данни, което според тълкуванията на Наредба Н-18 от експертите на НАП означава, че той не се явява СУПТО.

Ел Кочан - не СУПТО

 

Основни функции

 • Програма без инсталация
 • Преносима на флашка
 • Лесна за употреба
 • Без бази данни
 • Без връзка с касови апарати
 • Без декларация в НАП
 • Проверка за валидност на ЕИК/ЕГН
 • Печат на фактура и проформа-фактура
 • Печат на кредитно/дебитно известие
 • Печат на протокол и стокова разписка
 • Преглед на фактурите преди печат
 • Запис на фактури и други документи в PDF файл
 • Работа с една или повече фирми
 • Автоматично попълване на фирмени данни
 • Съвместимост с всички Windows версии
 • Лесно премахване на ДДС ставка от единична цена (с клавиша F10)
 • Преобразуване на единична цена от EUR в лева (с клавиша F11)
 • Над 15 допълнителни международни валути (EUR, USD, GBP и др.)
 • Възможност за печат на INVOICE при избор на валута различна от BGN
 • Възможност за копиране на изпълнимия файл в различни папки (при работа с повече от една фирма/номерация)
 • Запис на PDF файл в папката, от която е стартирана програмата
 • Запълване на информация за клиентите регистрирани по ДДС при въвеждане на ЕИК
 • Увеличен е максималния брой редове на 30
 • Възможност за конфигуриране на мерна единица по подразбиране
 • Добавена е възможност за избор на празна мерна единица
 • Запомняне на номера на последно разпечатания документ
 • Бутон за нов документ
 • Конфигуриране на информация за банковата сметка без значение от типа на основния начин на плащане
 • Възможност за работа с по-големи номера на документи (до 9999999999)
 • Изписване на името на текущата фирма в прозореца на Windows (при работа с повече фирми)
 • Добавени са нови мерни единици - киловатчас, линеен метър и кубичен метър
 • Автоматична проверка на ДДС номер във VIES и попълване на клиентски данни
 • Запазване на последно избраната папка при запис на фактура в PDF файл
 • Печат на фирмено лого (поставете логото в папката на програмата. Име на файл: Вашия ЕИК.JPG. Макс. височина: 70 px.)
 • Печат на анулиран документ
 • Фирмени данни на английски език в конфигурационния файл за печат на Invoice.

Забележка: Тези функции се предлагат безплатно през текущата година. През 2020 г. година е възможно да въведем символична такса, за да можем да продължим да развиваме софтуера.


Изтегляне на софтуера

Забележка: Изтеглете файловете в една папка и стартирайте EL-KOCHAN.EXE. Уверете се, че файловете са с имена EL-KOCHAN.EXE, elkochan.cnf и comp.nra. Ако изтегляте файловете за втори път е възможно браузърът да е добавил към името (1) или (2), което пречи на правилната работа на софтуера за фактуриране. Ако при печат текстовете излизат разместени, това означава, че липсва шрифта Arial Narrow. Можете да изтеглите шрифта от тук.

Екипът на фирма "Лиценз" ЕООД Ви пожелава приятно фактуриране!

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.