Ел Кочан - не СУПТО - софтуер за фактури "Ел Кочан" - не СУПТО софтуер за фактури

На 28.09.2018 г. бяха приети изменения на НАРЕДБА № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и съответно изискванията към софтуерите за управлението им (СУПТО). Една от най-важните промени е, че ако работите със СУПТО софтуер той задължително трябва да започне да управлява фискалните устройства в търговския обект. Експертите на НАП оприличават като СУПТО почти всяка програма, в която се въвежда и съхранява в база данни информация за продажбите. Всяка фактурираща програма, складов софтуер или ERP система биха могли да се разглежда като СУПТО при данъчна проверка. Ако се използва софтуер, който обработва и съхранява в база данни въвежданата информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и отразява тяхното предоставяне/заплащане, както и ако същият има функционалност за издаване на фактури, които се отпечатват през него за направено плащане в брой или чрез наложен платеж чрез фискално устройство, то същият следва да се счита за СУПТО по смисъла на ДР на ЗДДС и Наредба № Н-18/2006 г. и следва да отговаря на изискванията в Наредба Н-18.

Вече няколко пъти министър Владислав Горанов отлага крайния срок, до който фирмите работещи със СУПТО трябва да приведат дейността си спрямо измененията в наредбата. След 31.01.2020 г. Вие няма да имате право да издавате ръчно касови бележки ако има инсталиран софтуер в същия търговски обект, в който е касовия апарат. Фискалното устройство трябва да е свързано с кабел с компютъра и бележките трябва да се издават автоматично от софтуера.

Именно поради тази причина нашият екип разработи софтуера "Ел Кочан". Ако не желаете да свързвате касовия апарат със софтуер за управление на продажби (СУПТО), но и не Ви се пишат фактури на кочан, тогава "Ел Кочан" е насреща! Софтуерът не работи с база данни, което според тълкуванията на Наредба Н-18 от експертите на НАП означава, че той не се явява СУПТО.

Ел Кочан - не СУПТО

 

Основни функции на "Ел Кочан"

 • Без инсталация, преносима на флашка и лесна за употреба
 • Без бази данни, без връзка с касови апарати и без декларация в НАП
 • Проверка за валидност на ЕИК/ЕГН
 • Печат на фактура, проформа-фактура
 • Печат на кредитно/дебитно известие
 • Печат на протокол и стокова разписка
 • Преглед на фактурите преди печат
 • Запис на фактури и други документи в PDF файл
 • Работа с една или повече фирми
 • Зареждане на фирмени данни от конфигурационен файл
 • Съвместимост с всички Windows версии
 • Лесно премахване на ДДС ставка от единична цена (с клавиша F10)
 • Преобразуване на единична цена от EUR в лева (с клавиша F11)
 • Над 15 допълнителни международни валути (EUR, USD, GBP и др.)
 • Възможност за печат на INVOICE при избор на валута различна от BGN
 • Възможност за копиране на изпълнимия файл в различни папки (при работа с повече от една фирма/номерация)
 • Запис на PDF файл в папката, от която е стартирана програмата
 • Извличане на данните на клиентите при въвеждане на ЕИК от фирмения регистър
 • Възможност за конфигуриране на мерна единица по подразбиране
 • Възможност за избор на празна мерна единица
 • Запомняне на номера на последно разпечатания документ
 • Конфигуриране на банковата сметка без значение от типа на основния начин на плащане
 • Възможност за работа с по-големи номера на документи (до 9999999999)
 • Добавени са нови мерни единици - киловатчас, линеен метър и кубичен метър
 • Онлайн проверка на ДДС номер във VIES и попълване на клиентски данни
 • Запазване на последно избраната папка при запис на фактура в PDF файл
 • Печат на фирмено лого (поставете логото в папката на програмата. Име на файл: Вашия ЕИК.JPG. Макс. височина: 70 px.)
 • Фирмени данни на английски език в конфигурационния файл за печат на Invoice.

Още функции в "Ел Кочан"

 • Фирмен регистър "Ел Кочан" - глобална база данни с фирми за ускорено попълване на данни на клиент в "Ел Кочан"
 • Възможност за изчистване на въведената информация за клиента с едно кликване
 • Възможност за изпращане да фирмените данни на клиента към фирмен регистър "Ел Кочан"
 • Попълване на "МОЛ" и "Получател" от фирмен регистър "Ел Кочан"
 • Възможност за обновяване на фирмения регистър от контекстното меню на софтуера
 • Възможност за задаване на брой редове при първоначално отваряне
 • До 100 реда в документ
 • Възможност за конфигуриране на втора банкова сметка за Invoice

Нови функции в "Ел Кочан" 2.3

 • Възможност за бърз избор на стоки и услуги чрез генериране на стоков каталог
 • Съвместимост с баркод четци и разпознаване на стоката след сканиране
 • Възможност за автоматично попълващ се текст (име на стока или услуга) в първия ред на документа
 • Възможност за задаване на различно основание за нулева ставка или неначислен ДДС

Нови функции в "Ел Кочан" 2.4

 • Възможност за печат на оригинал и копие с един бутон
 • Възможност за задаване на брой копия при печат
 • Възможност за избор на принтер преди печат
 • Възможност за директен печат без предварителен преглед
Моля, кликнете на бутона ако сте доволни от софтуера!  


Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.