ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ПРОГРАМА "ФАКТУРНИК" С ОБЛАЧНА БАЗА ДАННИ.


До края на тази седмица (08 до 10.07.2022) ще бъдат преместени всички облачни бази данни на нов /по-бърз и оптимизиран/ сървър.
Преместването ще се осъществява в интервала от 00:00 до 06:00 часа. През този часови интервал няма да бъде възможен достъп до софтуера или ако има такъв, въведените данни няма да са налични на новия сървър.
Ако при стартиране на софтуера се появи съобщение "В момента няма връзка със сървъра!", моля свържете се с нас по някой от описаните начини на адрес: https://fakturirane.eu/contact/
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.