Консолидиран доклад за фирмена дейност


Предприятие майка, което е задължено да изготвя консолидиран финансов отчет, изготвя и консолидиран отчет за дейността.

Новият закон запазва възможността, когато предприятие майка е задължено да изготвя годишен доклад за дейността и консолидиран доклад за дейността, двата доклада да бъдат изготвени като един и да бъдат оповестени в консолидирания финансов отчет.
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.