Издаване на INVOICE - фактури на английски език


Представяме ви обновената версия на програмата "ФАКТУРИРАНЕ" 2.66. С настъпването на пролетта ви предоставяме още повече възможности за работа с програмата. Една от най-важните е функцията за издаване на INVOICE (фактури на английски език). По подразбиране тази опция е изключена. За да я включите отворете меню "Настройки" - "Общи настройки" - "Чуждоезикови настройки". Отбележете с отметка кутийката "включване на допълнителна съвместимост за английски език". По този начин ще позволите на програмата за фактуриране да ви покаже допълнителните менюта, които ще използвате при печат на фактури на английски (invoice).
Полетата Company Name, Company Address, City, ZIP, Country, Contact Name и Telephone No.  не са задължителни за попълване но е препоръчително да го направите ако държите фактурите ви на английски език да изглеждат правилно написани. Ако ги оставите непопълнени програмата ще запълва автоматично информацията за фирмата ви всеки път, когато отпечатвате фактура (invoice).
В обновената версия на ФАКТУРИРАНЕ 2.66 са добавени три нови мерни единици:
- куб.м. (кубичен метър)
- пр.куб.м. (пространствен кубичен метър)
- пл.куб.м. (плътен кубичен метър)
Направено е значително подобрение на алгоритъма за проверка на валидността на ЕИК и ЕГН номера, с което програмата разпознава ЕГН издадени след 2000 година, както и до 13 цифрени ЕИК.
Не сме забравили и въпросите за сигурността на вашите данни. На всеки може да се случи повреда в хардуера на компютърната конфигурация или неприятен софтуерен проблем. Поради тези причини сме предвидили опцията "Защита на данни" намираща се в "Настройки" - "Общи настройки". Достатъчно е да попълните e-mail адреса, на който желаете да получавате автоматично архив с базата данни от програмата и да потвърдите желанието си с бутона "Потвърждаване". Тестов e-mail може да получите с натискането на бутона "Тестово резервно копие". По този начин ще сте сигурни, ще писмата с архивите не влизат в SPAM папката на вашата поща.
Кредитните и дебитните известия се оцветяват в син цвят при извеждане на списъците с издадени фактури. Анулираните документи не се изчисляват и вземат под внимание, когато се прави справка чрез програмата "ФАКТУРИРАНЕ".
Добавена е нова колонка "Плащане" при извеждане на списък с издадени проформа-фактури. По този начин можете много лесно и бързо да проследявате вашият финансов график.
Освен всичко останало програмата е значително оптимизирана за работа с Microsoft Windows Vista (x86/x64) и Microsoft Windows 7 (x86/x64).
Благодарим на всички наши клиенти и партньори, които ни помагат за подобряване на програмата. Вярваме, че заедно ще успеем да направим този изцяло български софтуерен продукт още по-полезен и приятен за работа.
С уважение,
екипа на "ФАКТУРИРАНЕ"
http://fakturirane.eu
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.