Нови промени в ЗДДС при издаване на фактури


Съгласно новите промени в ЗДДС преди да се издаде фактура на чужд контрагент (без значение дали е член на Европейския съюз) трябва задължително да се поиска доказателство, че получателят е регистриран по ДДС в страната си. Проверка може да се направи в счетоводството на съответната фирма или в сайта на НАП. Доказателство може да бъде получено и от самия контрагент. Това важи за всички сделки след 01.08.2011 година. Ако контрагента не е регистриран или не може да се докаже, тогава върху стойността на сделката трябва да бъде начислен ДДС в размер на 20%.
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.