Емпорики Банк-България ЕАД е вече Креди Агрикол България ЕАД


В БФБ-София АД е постъпила следната информация от ТБ Емпорики Банк-България АД: На 14.08.2012 г. в Търговския регистър е вписана промяна в наименованието на Банката на: Креди Агрикол България ЕАД.
На 3 юли 2012 Групата Credit Agricole, лидер в банкирането на дребно във Франция и една от най-големите банки в Европа, придоби 100 % от акциите на Емпорики Банк България ЕАД, в резултат на което на 14 август 2012 в Търговския регистър беше вписано изменението на наименованието на "Емпорики Банк – България" ЕАД на "Креди Агрикол България" ЕАД.
Изкупуването на акциите на Емпорики Банк България от Crédit Agricole Group е последната стъпка от процеса, разработен от началото на 2009 г., с цел заздравяване на връзките между Crédit Agricole SA и дъщерните дружества от Групата на Емпорики Банк. През последните три години - и като резултат от постепенното си интегриране в Crédit Agricole SA Group - Емпорики Банк България синхронизира своите процедури и политики за управление на риска и нормативен контрол, стандарти за управление, ИТ системи, както и своето име, като изрично подчертава своята принадлежност към бранда Credit Agricole.
Креди Агрикол ЕАД притежава пълен банков лиценз за извършване на банкови операции на територията на страната и чужбина.
Банката предоставя широка гама от разнообразни продукти и услуги за управление на паричните средства с конкурентни условия, насочени към граждани и фирми от всички сектори на икономиката, както и предоставя възможност за опериране със средствата по сметките чрез системата за електронно банкиране.
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.