Програма за платежни нареждания и вносни бележки


Добрата новина днес е, че вече можете да издавате платежни нареждания и вносни бележки с програмата. Издадените банкови документи могат да бъдат отпечатвани на принтер или преобразувани в PDF файлове удобни за изпращане по е-mail. Налична е и подробна статистика за вашата работа с програмата по дати.
Ето още няколко от основните неща, над които наблегнахме последните два месеца:

Подобрен алгоритъм при генериране на PDF документи;
Отстранени проблеми с шрифтовете и тяхното присъствие в PDF файлове отваряни през операционните системи Mac OS X, Linux и Android;
Възможност за автоматично изписване на ИН по ДДС, в прозореца за добавяне и редакция на клиент, на базата на вече попълнен ЕИК;
Банка „Банк Леуми Румъния С.А. - клон София” е премахната от списъка с банките в Република България;
Добавена е възможност за въвеждане на редове в документи с нулева стойност за количество. Това означава, че може да издадете фактура с обща стойност без да е необходимо да описвате отделните стоки или услуги и техния брой;
Редовете за наименование на стоки/услуги могат вече да бъдат оставени празни;
В списъка с мерните единици е добавена възможност за „мото-час”;
Нова функционалност - работа с банкови документи;
Възможност за издаване и печат на вносни бележки;
Възможност за издаване и печат на платежни нареждания;
Възможност за предварително дефиниране на начални стойности за банковите документи от общите настройки на програмата;
Възможност за клониране на банкови документи;
Възможност за извличане на издадени документи в XLS и XML формат;
Функция за обновяване на банковите офиси от централен сървър.


Благодарим ви за отделеното внимание и подкрепата, която ни давате като използвате нашите софтуерни продукти.
Желаем ви приятен и усмихнат ден. Оставаме на разположение при възникнали въпроси от ваша страна.

Екрани от програмата и бланки на платежно и вносна бележка

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.