Връзка с фискални устройства

Версия 7.01 на програма Фактуриране ЕУ работи с всички одобрени от БИМ и НАП по Наредба Н-18 фискални устройства на TREMOL, ELTRADE, DATECS и DAISY.

Свързаността, която предлага програмата с фискални устройства е както чрез стандартния COM/сериен порт (TREMOL, ELTRADE, DATECS и DAISY), така и чрез TCP/IP (само някои модели на TREMOL с LAN).  Повече информация за начина на свързване можете да намерите тук.

Моделите на фирма TREMOL, които можете да използвате с програма „Фактуриране ЕУ“ са следните:

 • TREMOL A19Plus Касов апарат
 • TREMOL FP01-KL V2 Фискален принтер
 • TREMOL FP03-KL V2 Фискален принтер
 • TREMOL FP05-KL V2 Фискален принтер
 • TREMOL FP07-KL V2 Фискален принтер
 • TREMOL FP15 Фискален принтер
 • TREMOL FP15-KL V2 Фискален принтер
 • TREMOL FP24 Фискален принтер
 • TREMOL M-KL-V2 Касов апарат
 • TREMOL M20 Касов апарат
 • TREMOL M23 Касов апарат
 • TREMOL S-KL-V2 Касов апарат
 • TREMOL S21 Касов апарат
 • TREMOL S25 Касов апарат
 • TREMOL SB Касов апарат
 • TREMOL Z-KL-V2 Касов апарат
 • TREMOL ZM-KL-V2 Касов апарат
 • TREMOL ZS-KL-V2 Касов апарат

Списъкът е актуален към 12.06.2019. Можете да разгледате характеристиките на моделите или други по-нови модели от тук.

Моделите на фирма ELTRADE, които можете да използвате с програма „Фактуриране ЕУ“ са следните:

 • ELTRADE A1 KL Касов апарат
 • ELTRADE A3 KL Касов апарат
 • ELTRADE A6 KL Касов апарат
 • ELTRADE B1 KL Касов апарат
 • ELTRADE B3 KL Касов апарат
 • ELTRADE PRP250F KL модел 01 Фискален принтер
 • ELTRADE PRP250F KL модел 02 Фискален принтер
 • EPSON PRP250F KL Фискален принтер
 • EPSON TM-T810 KL модел 01 Фискален принтер
 • EPSON TM-T81F KL модел 03 Фискален принтер

Списъкът е актуален към 12.06.2019. Можете да разгледате характеристиките на моделите или други по-нови модели от тук.

Моделите на фирма DATECS, които можете да използвате с програма „Фактуриране ЕУ“ са следните:

 • DATECS DP-05 Касов апарат
 • DATECS DP-05C Касов апарат
 • DATECS DP-15 Касов апарат
 • DATECS DP-25 Касов апарат
 • DATECS DP-25X Касов апарат
 • DATECS DP-35 Касов апарат
 • DATECS DP-150 Касов апарат
 • DATECS DP-150X Касов апарат
 • DATECS WP-50 Касов апарат
 • DATECS WP-50X Касов апарат
 • DATECS WP-500X Касов апарат
 • DATECS FMP-10 Фискален принтер
 • DATECS FMP-55X Фискален принтер
 • DATECS FMP-350X Фискален принтер
 • DATECS FP-650 Фискален принтер
 • DATECS FP-700 Фискален принтер
 • DATECS FP-700X Фискален принтер
 • DATECS FP-800 Фискален принтер
 • DATECS FP-2000 Фискален принтер
 • DATECS SK1-21F Фискален принтер
 • DATECS SK1-31F Фискален принтер

Списъкът е актуален към 12.06.2019. Можете да разгледате и други по-нови модели от тук.

Важно: Фирма „Лиценз“ ЕООД не предлага и не продава фискални устройства! Добре е да се консултирате с вашия сервизен техник относно предлаганите нови модели и възможността за свързване с програмата.

Универсален и препоръчителен софтуер за работа с фискални устройства:

ErpNet.FP като Windows услуга

Потребителски софтуер на фирма TREMOL:

NetworkSettings_BG.exe – мрежови настройки на устройство  /27.05.2019 г./  Проверете за по-нова версия от тук: https://tremol.bg/bg/support/user-software

ZFPLabServerSetup.exe – сървър за комуникация по протокол /версия 1.5.5 от 15.05.2019 г./ Проверете за по-нова версия от тук: https://tremol.bg/bg/support/drivers-fiscal-devices

FPUser2019.exe – потребителски софтуер за програмиране на ФУ и отчети /15.05.2019 г./  Проверете за по-нова версия от тук: https://tremol.bg/bg/support/user-software

en.stsw-stm32102.zip – USB драйвер за TREMOL ФУ 2019   /30.01.2019/ –  ако свързвате устройството през USB е необходимо да инсталирате този драйвер.

Потребителски софтуер на фирма ELTRADE:

EltradeFPDriverAXG2_BG.exe – Active X драйвер за фискални устройства  /13.02.2019 г./

Проверете за по-нова версия тук: https://www.eltrade.com/bg/services/view/drajveri в раздел „Драйвер за касов апарат – ActiveX“.

Потребителски софтуер на фирма DATECS:

FP3530 COM Server – версия 3.0.0.7 (13 май 2019 г.) SETUP

Друг софтуер от Datecs

Потребителски софтуер на фирма DAISY

STM32_Virtual COM Port Drivers  – ако ще се ползва връзка през Bluetooth се инсталиран виртуален COM порт.