Връзка с фискални устройства

Модул „СУПТО“ на програма „Фактуриране EU“ е разработен специално за Наредба Н-18. Модулът работи с всички одобрени от БИМ и НАП по Наредба Н-18 фискални устройства на фирма TREMOL (всички нови модели от 2019 г.  и TREMOL ZM-KL-V2 от старите)  и фирма ELTRADE (ELTRADE A1, ELTRADE A3, ELTRADE B1, ELTRADE PRP-250F и др.). До края на 2019 година е планирано добавяне и поддръжка на устройствата на Datecs (модели DP150, DP25, FP 2000, FP800 и др.) и Daisy.

Свързаността, която предлага програмата с фискални устройства е както чрез стандартния COM/сериен порт, така и чрез TCP/IP (по LAN). Свързаността се извършва чрез новата версия съобразена с Наредба Н-18 на ZFPLab Server предлаган от фирма TREMOL. Чрез него се осъществява сигурна връзка при комуникация по протокол.

Моделите на фирма TREMOL, които можете да използвате с програма „Фактуриране EU“ са следните:

TREMOL A19Plus (има възможност и опция за производство с LAN и WiFi – ако ще използвате фискалното устройство в мрежа от други компютри)

TREMOL M23   – този модел е от по-скъп клас и също предоставя възможност за мрежово свързване чрез LAN и WiFi.

TREMOL ZM-KL-V2 – стар модел, но може да е съвместим с Наредба Н-18 и може да се използва с програмата. Няма възможност за добавяне на мрежова комуникация (TCP/IP).

Важно: Фирма „Лиценз“ ЕООД не предлага и не продава фискални устройства! Добре е да се консултирате с вашия сервизен техник относно предлаганите нови модели и възможността за свързване с програмата.

Потребителски софтуер на фирма TREMOL:

NetworkSettings_BG.exe – мрежови настройки на устройство  /02.02.2019 г./

ZFPLabServerSetup.exe – сървър за комуникация по протокол /08.02.2019 г./

FPUser2019_setup.exe – потребителски софтуер за програмиране на ФУ и отчети /08.02.2019 г./

Потребителски софтуер на фирма ELTRADE:

EltradeFPDriverAXG2_BG.exe – Active X драйвер за фискални устройства  /13.02.2019 г./