Връзка с фискални устройства

Версия 7.01 на програма Фактуриране ЕУ работи с всички одобрени от БИМ и НАП по Наредба Н-18 фискални устройства на TREMOL, ELTRADE и DATECS.

Свързаността, която предлага програмата с фискални устройства е както чрез стандартния COM/сериен порт (TREMOL, ELTRADE и DATECS), така и чрез TCP/IP (само някои модели на TREMOL с LAN).  Повече информация за начина на свързване можете да намерите тук.

Моделите на фирма TREMOL, които можете да използвате с програма „Фактуриране ЕУ“ са следните:

 • TREMOL ZM-KL-V2 – стар модел, но може да е съвместим с Наредба Н-18 и може да се използва с програмата. Няма възможност за добавяне на мрежова комуникация (TCP/IP).
 • TREMOL A19Plus (има възможност и опция за производство с LAN и WiFi – ако ще използвате фискалното устройство в мрежа от други компютри)
 • TREMOL M20   –  Ако ще се ползва в мрежа е необходимо да се поръча с LAN.
 • TREMOL M23   – този модел е от по-скъп клас и също предоставя възможност за мрежово свързване чрез LAN и WiFi.

Моделите на фирма ELTRADE, които можете да използвате с програма „Фактуриране ЕУ“ са следните:

 • ELTRADE A1
 • ELTRADE A3
 • ELTRADE B1
 • ELTRADE PRP-250F

Моделите на фирма DATECS, които можете да използвате с програма „Фактуриране ЕУ“ са следните:

 • DP-25
 • DP-150
 • FP-650
 • FP-800
 • FP-2000
 • WP-50
 • FMP-10

Важно: Фирма „Лиценз“ ЕООД не предлага и не продава фискални устройства! Добре е да се консултирате с вашия сервизен техник относно предлаганите нови модели и възможността за свързване с програмата.

Потребителски софтуер на фирма TREMOL:

NetworkSettings_BG.exe – мрежови настройки на устройство  /02.02.2019 г./  Проверете за по-нова версия от тук: https://tremol.bg/bg/support/user-software

ZFPLabServerSetup.exe – сървър за комуникация по протокол /08.02.2019 г./ Проверете за по-нова версия от тук: https://tremol.bg/bg/support/drivers-fiscal-devices

FPUser2019_setup.exe – потребителски софтуер за програмиране на ФУ и отчети /08.02.2019 г./  Проверете за по-нова версия от тук: https://tremol.bg/bg/support/user-software

Потребителски софтуер на фирма ELTRADE:

EltradeFPDriverAXG2_BG.exe – Active X драйвер за фискални устройства  /13.02.2019 г./

Проверете за по-нова версия тук: https://www.eltrade.com/bg/services/view/drajveri в раздел „Драйвер за касов апарат – ActiveX“.

Потребителски софтуер на фирма DATECS:

FP3530 COM Server SETUP