Импорт на продажби в СУПТО

Софтуерът предлага функция, чрез която може ръчно да се извърши импорт на информация за поръчки/продажби в СУПТО от външни източници. Този импорт е позволен  от НАП само за източници, които не притежават характеристиките на СУПТО и не се използват за управление на продажби.

Примерни източници:

 • EDI, импорт от файлове;
 • E-портал за получаване на заявки от бизнес партньори;
 • Софтуер на Call-център, в който се получават заявки;
 • Софтуер, използван от мобилни търговци, само за получаване на заявки от партньори/клиенти;
 • Резервационни софтуери на туроператори.

СУПТО „Фактуриране ЕУ“ зарежда информацията в базата данни в пълен обем и с непроменено съдържание чрез файл, който е предварително генериран от източника на поръчки/продажби. Това става благодарение на това, че съдържанието на файла, чрез който се осъществява трансфера на информация е в криптиран и нечетим вид. Дори и един символ да бъде променен в него, данните няма да могат да бъдат внесени в СУПТО и на екран ще се визуализира съобщение за грешка „Криптираният файл е повреден“.

За целта е необходимо данните за поръчките/продажбите да се преобразуват в JSON формат, който се криптира чрез алгоритъма AES-256-CBC и 256 битов шифроващ ключ и се записва в текстов файл с разширение .SUP.  AES (Advanced Encryption Standard) е стандарт за криптиране и един от най-широко използваните криптографски алгоритми.

Поради съображение за сигурност криптиращата функция я предоставяме само на потребителите на СУПТО, които ще използват тази функционалност, за криптиране на извлечените данни от външните източници на поръчки/продажби.

Генерираният файл има следното примерно съдържание, което няма как да бъде манипулирано.

Примерно съдържание на .SUP файла:

vSjW469bEV+MU2kr3J3q5PELopf9MqB9UBVKij5kuRkWOk/vWII9bx2GNUKCaKOXHEPciHReaJ+iVz7EWXUJsMUIPtpSYo/v2fpbtqITtfubCFcF2nRm+az0JSA4SBK44QzLdI/o3kp7aexTpKmGnbZVLydZE1uv68fUoI34ni97oI1zwNTQRM1EmXqBaGauU2A6siFNuOR2uVLqrI0eZvmK0XNI6Px+FrGehVXLLiunGhhEeWgnZzQobBKtC6sMRrJqRnbzpAW9xn1JEBROXDxZcQ8MOumjM1b86/332UMzDGP+dOc3ajQphKECFcXmt6SZmCmCRchZQEWBmQW+c6fZBBh1EUnZKsb+NANljt1CZPudGHWYGPKwmqdBkVwqYdvmsCCuhmfs7237JkPml7Kq0ahKjq4fHjrRhkPz4wvBp15G8VQG4isXhaIkHTWXmIzU2b453fZ0ogW871Muosd8RFtTiseBQrJlxjKbTebefIkfEcxU5j2RlRDc5BrAV14YEPRTXrcg3d090uQYQhp1O5JQKJFQdaS7hOZf1Bs2rRkHjIla6/URo1kMYgCsCR9SysXF4lYEhrwYkjdd3Le0umz96uIQqqwSTYwsTf8yAJgKOtWzkwrUi/4q53a++UEVVTOztPREoB16Ynow8XZwwAejyL1qlGbmpDmEpEgcnPo93r1fdQn6Ba+FXiVh8UecVWEWQsR6ZEVnrxybsMro4GkTPz6UnQBx2Hmg5jiioP/E1Dj/0L2M0huRd/Wam/sBUONPRb6MzYknla2CrVwhnG4nKVmSifU00BPFTfPaf8AUuW5wRqT1bi861BYwuchRESiCVvcZbqngYlYHJ9GBzWn9G6fQUfbsE8WySHLvaZYZWmRIwh4udLw32uOlGXs7xLKDU4xWxn0xBFQ8kA3teffQQv1+j4hqXtB89hCOUghpvI4Pcj+6Y/RutZTS

 

Примерен JSON преди да бъде криптиран:

{

„export_date“:“15.07.2019 13:59:46″,

„sales“:[

{

„client_number“:“203772991″,

„order_id“:123,

„payment_method_id“:7,

„source_id“:1,

„add_to_catalog“:1,

„rows“:[

  {„name“:“\u0421\u0442\u043e\u043a\u0430 1″,“quantity“:4,“measure_id“:70,“price“:10,“discount_percent“:50},

  {„name“:“\u0421\u0442\u043e\u043a\u0430 2″,“quantity“:1,“measure_id“:90,“price“:15}

],

„total“:35,

„vat_percent“:20

},

{„client_number“:0,

„order_id“:124,

„payment_method_id“:7,

„source_id“:1,

„add_to_catalog“:1,

„rows“:[

  {„name“:“\u0421\u0442\u043e\u043a\u0430 3″,“quantity“:1,“measure_id“:70,“price“:10},

  {„name“:“\u0421\u0442\u043e\u043a\u0430 4″,“quantity“:1,“measure_id“:90,“price“:15}

],

„total“:25,

„vat_percent“:20

}

]

}

Легенда:

 • export_date – дата и час на създаване на файла (ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс)
 • sales – масив с поръчки/продажби съдържащ обекти със следните полета:
  • client_number – ЕИК на клиенти. Оставете празно или въведете 000000000 за физически лица
  • order_id – уникален номер на поръчка във външния източник
  • payment_method_id – код на начин на плащане – може да се променя в СУПТО след това. Пълен списък с кодове
  • total – обща сума в лева на поръчката/продажбата
  • vat_percent – ДДС процент, който е включен в цените – 0, 9 или 20.
  • source_id – уникален номер на източник на поръчката, използвайте винаги 1 ако имате само 1 източник
  • add_to_catalog – въведете 1 ако стоката е нова и желаете да се добави в номенклатурния списък в СУПТО
  • rows – масив съдържащ обекти с информация за продадената стока. Всеки обект съдържа следните полета:
   • name – име на стока/услуга
   • quantity – продадено количество
   • measure_id – уникален номер на мерна единица. Пълен списък с кодове на мерни единици
   • price – единична цена с ДДС в лева.
   • code – уникален артикулен номер. Използва се разпознаване на стоката.

 

За да внесете информацията от генерирания JSON файл, отворете СУПТО „Фактуриране ЕУ“  и влезте в меню „Продажби“ > „Внасяне от файл“.

На екрана ще се отвори следната форма.

В полето име на файл посочете пътя до криптирания .SUP файл, след което натиснете бутона „Преглед“. Ако всичко е наред с файла в списъка ще се заредят данните за поръчките/продажбите. В противен случай ще излезе съобщение за грешка.

След като се уверите, че това са данните, които желаете да внесете в СУПТО, изберете радио бутона „внасяне на данните“ и бутона „Преглед“ ще се превърне в бутон „Внасяне“. Натиснете бутона „Внасяне“, за да продължите. Преди да бъде осъществен импорта на данните от файла в СУПТО се прави проверка дали има свързано фискално устройство със СУПТО и дали е в състояние за издаване на фискален бон. Ако всичко е наред, тогава за всяка внесена поръчка/продажба се генерира УНП и тя влиза в СУПТО като отворена продажба и на екрана излиза следното съобщение.

След това можете да намерите внесените продажби в списъка с продажби и да ги обработите по познатия начин.

Забележка: за автоматизиран импорт, моля отворете следната връзка.