МФСО - международни стандарти за финансова отчетност


За добро или лошо, България е една от малкото страни в ЕС, която през периода 2003 - 2005 година наложи в националното законодателство по-широко прилагане на МСФО, включително на доброволен принцип. Държавите от Западна Европа и до днес прилагат МСФО единствено по отношение на предприятията от обществен интерес, излишно е да се говори за значителните принципни различия, които съществуват между съответните местни счетоводни стандарти и системата на МСФО.
Исторически в България въвеждането на МСФО по отношение на по-широк кръг от предприятия имаше положително (възпитателно) значение за предприятията и най-вече по отношение на съставителите на подобни отчети. Както вече казах, българските счетоводители като цяло отлично се справят с текущите счетоводни въпроси, както и тези, свързани с данъчна и осигурителна материя. Най-слабото им място обаче остава изготвянето на финансови отчети независимо от отчетната рамка.
Новият Закон за счетоводството предлага на българските предприятия, които през годините (след 2003 година) са минали към системата на МСФО и към края на 2015 година не отговарят на задължителните критерии за прилагане на МСФО, да се върнат към т.нар. Национални счетоводни стандарти. Принципно това е освобождаване от бремето на МСФО и в същото време е връщане назад към родните счетоводни стандарти, при които единствените задължителни оповестявания са свързани с т.нар счетоводна политика, която изключително се прилага в практиката на принципа „copy/paste”, т.нар. справка за дълготрайните активи и справката за вземания и задължения. В противовес на „националните стандарти“ МСФО изискват значителни оповестявания, повечето от които се смятат от авторите на директивата за излишно бреме.
Очевидно промените в Закона за счетоводството са насочени към неглижиране на МСФО, без значение дали същите са излишно административно бреме или панацея. Изхождайки от натрупания опит, както и от настроенията на предприятия, отдавна преминали към системата на МСФО, искрено се надявамe, че малцина ще се възползват от възможността за връщане към националните стандарти. Колкото до това „защо“ - отговорът е известен, а колкото до това дали - бъдещето ще покаже!
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.