Добавяне на нов клиент

Добавяне на клиенти в базата данни можете да направите по няколко начина:

Ако имате постоянни клиенти е желателно да въведете предварително тяхната информация в програма "Фактурник". По този начин при попълване на нов документ е необходимо да въведете само техния ЕИК номер или част от името и останалите данни се запълват автоматично.

Когато въведете ЕИК номер и фирмата е регистрирана по ДДС, тогава част от данните се извличат автоматично от НАП и се попълват в съответните полета. Задължителните полета за попълване са подредени в горната лява част на прозореца. Те са - ЕИК, ИН по ДДС (ако фирмата има регистрация), Име, Населено място, Адрес (данъчният адрес на фирмата се образува от информацията въведена в полетата Населено място и Адрес), МОЛ и Получател.

Полето клиентски номер е незадължително. В случай, че имате вътрешна номерация на клиенти си, можете да го използвате за тази цел. Ако издавате фактури на английски език (Invoice), тогава е желателно да въведете и полетата в горната дясна част на прозореца. Тези полета се използват само при печат на документа на английски език. Ако ги оставите празни, програмата автоматично преобразува информацията.

Ако въведете телефон на клиент, той се визуализира в някои от шаблоните при печат на документ, а при въвеждане на email адрес, можете да изпращате документите директно на пощата на клиента чрез вградената функционалност в програмата.

В полетата Бележки, IBAN и Офис можете да си въвеждате допълнителна информация за съответния клиент. Тя не се отпечатва никъде и се вижда само на това място.

В полето отстъпка можете да въведете индивидуална отстъпка за всеки клиент. Когато този клиент бъде избран в съответния документ, тогава в полето за търговска отстъпка в редовете на документа ще се попълни автоматично персоналната му отстъпка.

Падащият списък Група позволява да организирате вашите клиенти под формата на търговски групи. Към всяка група можете отново да зададете % търговска отстъпка. Индивидуалната клиентска отстъпка има по-висок приоритет от търговската отстъпка на групата.

Други интересни функции в този прозорец са:

  • проверка за валидност на ЕИК - при въвеждане на валиден български ЕИК номер ще видите зелен индикатор.
  • попълване на полето ИН по ДДС - ако отбележите отметката вдясно от това поле, то се попълва автоматично като се образува от BG и въведената информация в полето ЕИК.
  • писане email на клиент - ако сте попълнили email адрес и натиснете иконката вдясно от това поле, тогава се стартира email програмата с попълнен email адрес.
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.