Импорт на клиенти

В програмата можете много лесно да импортирате списък с клиенти от предварително подготвен Excel файл. Колоните в него трябва да са подредени в следната последователност: име (A), населено място (B), адрес (C), ЕИК (D), ДДС номер (E), получател (F), МОЛ (G), телефон (H), e-mail адрес (I).

Изключително важно за правилното внасяне на клиенти е във файла да няма празни клетки. В празните клетки можете да въведете тире (-).

След като сте се уверили, че сте изпълнили горните условия, проверете дали в първия ред има антетка и ако има изтрийте реда. Правилно подреден файл с примерни данни изглежда по следния начин:

След това в Excel изберете "Запиши като" (Save As ...) от главното меню и изберете за формат на файла "XML електронна таблица 2003 (.xml)". Запишете файла на вашия Desktop. Уверете се, че файлът, който подготвихте не е отворен в Excel, отворете програма Фактурник и изберете меню "Клиенти" > "Внасяне на клиенти". За тип импорт посочете "Excel файл в XML Spreadsheet формат", в следващото поле изберете файла, който подготвихте преди това и натиснете бутона "Импорт".

Програмата прави автоматична проверка на данните и ако в Excel файла има по-дълги текстове от очакваните, те се съкращават по следния начин:

  • име на клиент - до 255 символ;
  • населено място - до 50 символ;
  • адрес - до 150 символ;
  • получател и МОЛ - до 80 символ;
  • телефон - до 80 символ;
  • email адрес - до 100 символ.

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.